User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2024-07-14

Obecność

O każdej porze dnia I nocy możemy wzywać Jezusa.

On zawsze czeka, wsłuchując się w nasze wołanie.

Coż za wspaniałe błogosławieństwo - nie potrzeba telefonu ani maila, tylko szept.

Wolność

Wszystko może mi pomóc bym żył pełniej i kochał bardziej.

Niestety często moje pragnienia są skoncentrowane na iluzji spełnienia.

Proszę cię Boże, abyś pomógł mi w wolności napełniać moje pragnienia bogatą i harmonijną melodią miłości.

Świadomość

Pomóż mi Panie bym był bardziej świadomy Twojej obecności.

Naucz mnie rozpoznawać Twoją obecność w innych.

Napełnij moje serce wdzięcznością za te chwile, w których okazałeś mi Twoją miłość poprzez troskę innych.

Słowo Boże

Mk 6, 7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Instrukcje zawarte w Ewangelii według św. Marka wskazują sposób postępowania uczniów posłanych przez Jezusa. Głoszenie Dobrej Nowiny miało odbywać się ustnie i spoczywać na barkach wędrownych misjonarzy. Wielu słuchaczy nie potrafiło czytać, a Jezus skupia się nie tyle na przekazie, co na głosicielach, a więc na stylu życia nauczających.
  • W tamtych czasach, podobnie jak i dziś, ludzie oceniali naukę Chrystusa bardziej na podstawie świadectwa życia nauczających, niż ich słów. Dom Helder Camara, pobożny brazylijski biskup, opiekun biednych i wykluczonych, zwykł mawiać do swoich katechistów, którzy nauczali niepiśmiennych: "Bracia i siostry, uważajcie na to, jak żyjecie. Wasze życie może być jedyną Ewangelią, jaką wasi słuchacze kiedykolwiek przeczytają".
  • Przebacz mi, Panie, te chwile, gdy moje zachowanie zniekształcało przekaz Twojej Ewangelii.

Rozmowa

Pamiętając, że jestem w obecności Boga, wobrażę sobie Jezusa stojącego lub siedzącego obok mnie.

Opowiem Mu o wszystkim co jest moich myślach i w moim sercu, jak przyjaciel do przyjaciela.

Podsumowanie

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen. 

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch