User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2023-09-20

Obecność

To co jest dla mnie obecne ma wpływ na to kim się staję.

Zastanowię się nad Obecnością Boga, który zawsze kocha, pośród wielu rzeczy, które rządzą moim życiem.

Zatrzymam się i pomodlę, abym pozwolił Bogu wpływać na mnie w tym szczególnym momencie.

Wolność

Panie, ty obdarzyłeś mnie wspaniałym darem wolności.

Obdarz mnie, o Panie, wolnością od jakichkolwiek form rasizmu i nietolerancji.

Przypominaj mi, Panie, że w Twoich kochających oczach wszyscy jesteśmy równi.

Świadomość

W tej chwili Panie zwracam moje myśli ku Tobie.

Zostawię obok moje obowiązki i zmartwienia.

Odpocznę i odprężę się w Twojej obecności Panie.

Słowo Boże

Łk 7,31-35

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Naprawdę bardzo łatwo jest szukać dziecinnych wymówek, żeby tylko się nie angażować – szukać dziury w całym wobec każdej możliwej alternatywy. Poproszę o mądrość, która zawsze jest powiązana z konkretnym działaniem, niezależnie od wszelkich ograniczeń rzeczywistych sytuacji.
  • Zastanowię się, kim są dzieci, które przyznały słuszność mądrości. Zapewne to ci, którzy są dość mądrzy, żeby przyjąć swój los i widzieć możliwości wszelkich dobrych czynów: ci, którzy zmagają się z przeciwnościami, troszcząc się o swą rodzinę w cichości, lecz wiernie; ci, którzy wypełniają swoje obowiązki bez lęku i nie oczekując niczego w zamian; ci, którzy wiodą życie zgodne z zasadami moralnymi, nawet jeśli czują się z tego poowdu osamotnieni czy wręcz odrzuceni. Poproszę o łaskę tego, abym i ja mógł być policzony pomiędzy błogosławione dzieci mądrości.

Rozmowa

Jak Słowo Boże poruszyło mnie? Czy pozostawiło mnie obojętnym?

Czy pocieszyło mnie lub skłoniło do działania w inny, nowy sposób?

Wyobrażę sobie Jezusa stojącego lub siedzącego obok mnie, I podzielę się z Nim moimi uczuciami i myślami.

Podsumowanie

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen. 

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch