User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2022-11-26

Obecność

Być obecnym to znaczy przyjść jaki jestem i otworzyć się na drugiego.

W tym momencie, kiedy tu przychodzę, Bóg jest obecny oczekując mnie.

On zawsze przychodzi przede mną, pragnąc spotkać się ze mną bardziej niż najbliższy przyjaciel.

Zatrzymam się na chwilę i przywitam mojego miłującego Boga.

Wolność

Bóg nie działa przeciw mojej wolności.

Zamiast tego Duch tchnie życie w moje najbardziej osobiste pragnienia, delikatnie prowadząc mnie ku dobru.

Poproszę o łaskę, abym pozwolił się prowadzić przez Ducha Świętego.

Świadomość

Zapytam siebie samego co czuję w moim wnętrzu?

Czy jestem szczególnie zmęczony, zestresowany, nie w formie?

Jeśli któraś z tych dolegliwości ma miejsce, czy potrafię pozbyć się trosk które mnie niepokoją?

Słowo Boże

Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Dziś ostatni dzień roku liturgicznego. Jutrzejsza niedziela rozpocznie Adwent i nowy cykl liturgiczny. W dzisiejszym słowie Pan Jezus zachęca nas, byśmy pamiętali o kluczowym aspekcie życia – jego przemijaniu. Jedynie w ten sposób możemy w chwili śmierci uniknąć efektu zaskoczenia oraz wykorzystać w całej pełni nasze pragnienie dobra.
  • Czy kiedykolwiek podejrzewałem, że moje życie może być w jakiś sposób powierzchowne? Że nie pozostaję w kontakcie z najgłębszym ’ja’? Że mam tendencję by raczej płynąć na powierzchni życia, niż żyć refleksyjnie? Oczywistym jest, iż modlitwa pomaga nam wzrastać w poznaniu siebie samych i Boga. Zaprasza nas również do podróży wgłąb siebie, do ’niezmiennych przestrzeni’ duszy. Czy zawsze przyjmuję te zaproszenia, czy raczej strach wstrzymuje mnie przed odpowiedzią na nie? A może powodem tego jest brak wiary? 
  • Zaskakującym jest fakt, jak bardzo rady Jezusa dotyczące przygotowania na Jego Powtórne Przyjście przystają do naszej codzienności. Na przykład: ’Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Czy jest coś, co jest przyczyną mojej ociężałości w tym momencie? Może to być coś związanego z grzechem, lub nie. Czy chcę być wolny od tego brzemienia? Czy Jezus jest w stanie i chce mi pomóc?  „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!”.

Rozmowa

Co dzieje się we mnie dzisiaj podczas modlitwy?

Czuję się pocieszony, zafrasowany, obojętny?

Wyobrażę sobie Jezusa stojącego lub siedzącego obok mnie i podzielę się z Nim moimi myślami.

Podsumowanie

Podziękuję Bogu za te kilka chwil, które spędziliśmy razem oraz za wszystkie inspiracje i poznanie, które było mi dane. 

Amen.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch