User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2022-08-03

Obecność

Drogi Panie. Kiedy dzisiaj przychodzę do Ciebie, wypełnij moje serce i całe moje istnienie cudem twojej obecności.

Wolność

“Jestem wolny.”

Gdy patrzę na te słowa, zdają się wzbudzać we mnie zachwyt.

Tak, to wspaniałe uczucie wolności.

Dziękuję Ci, Boże.

Świadomość

Widząc ze Bóg kocha mnie bezwarunkowo, popatrzę szczerze na zdarzenia i moje odczucia podczas ostatniego dnia.

Mam za co być wdzięczny? Jeśli tak, podziękuję.

Jest coś za co jest mi przykro? Jeśli tak, poproszę o przebaczenie.

Słowo Boże

Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami". Lecz On odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela". A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: "Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: "Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom". A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • W opowieściach ewangelicznych wychodzeniem poza schematy szokuje zazwyczaj Jezus; tymczasem kobieta bez ugruntowanej pozycji społecznej, nie będąca Żydówką, zdaje się zadziwić Jezusa swoją postawą, która zmusza Go do weryfikacji przekonania o zakresie swojej misji. („Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”). Przyjrzę się swojemu życiu: czy pilne potrzeby moich braci i sióstr ujawniają mi moją misję? Czy jestem gotowy do odpowiadania na realne potrzeby bliźnich czy raczej wycofuję się i „nie odzywam ani słowem”?
  • To niezwykłe spotkanie Jezusa z kobietą kananejską uczy nas modlitwy. Bezimienna kobieta z palącą potrzebą, głośno krzyczy do Jezusa błagając o pomoc, krzyczy tak długo, aż Jezus wysłucha. Wie dokładnie czego potrzebuje i nie cofa się. Wierzy. I jest pokorna.
  • Jak uczciwe są moje rozmowy z Bogiem? Czy mówię Mu, co naprawdę myślę i czuję? Czy modlę się za innych? Czy umiem błagać Pana, by ulitował się nade mną i nie odrzucał mojej prośby?

Rozmowa

Co dzieje się we mnie dzisiaj podczas modlitwy?

Czuję się pocieszony, zafrasowany, obojętny?

Wyobrażę sobie Jezusa stojącego lub siedzącego obok mnie i podzielę się z Nim moimi myślami.

Podsumowanie

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen. 

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch