User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2020-09-16

Obecność

“Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście a ja was pokrzepię.”

Oto jestem, Panie.

Przychodzę by doświadczyć twojej obecności.

Pragnę przyjąć twoje uzdrowienie.

Wolność

Panie, ty dałeś mi życie i dar wolności.

Dzięki twej miłości istnieję na tym świecie.

Obym nigdy nie przestał doceniać tego daru.

Obym zawsze szanował prawo innych do życia.

Świadomość

W kochającej obecności Boga przebiegnę myślami przez dzisiejszy dzień, zaczynając od chwili obecnej i cofając się w czasie, chwila po chwili.

Zamienię całą dobroć i światło we wdzięczność.

Zwrócę moją uwagę na cienie, by zrozumieć co chcą mi powiedzieć i będę szukał uzdrowienia, odwagi oraz przebaczenia.

Słowo Boże

Łk 7,31-35

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Naprawdę bardzo łatwo jest szukać dziecinnych wymówek, żeby tylko się nie angażować – szukać dziury w całym wobec każdej możliwej alternatywy. Poproszę o mądrość, która zawsze jest powiązana z konkretnym działaniem, niezależnie od wszelkich ograniczeń rzeczywistych sytuacji.
  • Zastanowię się, kim są dzieci, które przyznały słuszność mądrości. Zapewne to ci, którzy są dość mądrzy, żeby przyjąć swój los i widzieć możliwości wszelkich dobrych czynów: ci, którzy zmagają się z przeciwnościami, troszcząc się o swą rodzinę w cichości, lecz wiernie; ci, którzy wypełniają swoje obowiązki bez lęku i nie oczekując niczego w zamian; ci, którzy wiodą życie zgodne z zasadami moralnymi, nawet jeśli czują się z tego poowdu osamotnieni czy wręcz odrzuceni. Poproszę o łaskę tego, abym i ja mógł być policzony pomiędzy błogosławione dzieci mądrości.

Rozmowa

Zacznę rozmawiać z Jezusem o fragmencie Pisma, który właśnie przeczytałem.

Które zdanie, które słowo porusza moim wnętrzem?

Być może rozmowa z przyjacielem lub historia, którą ostatnio usłyszałem, powoli wypłynie podczas mojej rozmowy z Jezusem?

Jeśli tak, to czy ta historia rzuca światło na to co ten werset Pisma próbuje mi przekazać?

Podsumowanie

Podziękuję Bogu za te kilka chwil, które spędziliśmy razem oraz za wszystkie inspiracje i poznanie, które było mi dane. 

Amen.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch