User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2020-08-05

Obecność

To co jest dla mnie obecne ma wpływ na to kim się staję.

Zastanowię się nad Obecnością Boga, który zawsze kocha, pośród wielu rzeczy, które rządzą moim życiem.

Zatrzymam się i pomodlę, abym pozwolił Bogu wpływać na mnie w tym szczególnym momencie.

Wolność

Wiele państw cierpi obecnie w agoniach wojny.

Skłaniam swą głowę w dziękczynieniu za moją wolność.

Modlę się za wszystkich więźniów i jeńców.

Świadomość

Jak czuję się dzisiaj?

Jak czuję się w stosunku do Boga? W stosunku do innych?

Mam za co być wdzięczny? Jeśli tak, to podziękuję.

Czy jest coś czego żałuję? Jeśli tak, to poproszę o wybaczenie.

Słowo Boże

Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: "Odpraw ją, bo krzyczy za nami". Lecz On odpowiedział: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela". A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: "Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: "Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom". A ona odrzekła: "Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej odpowiedział: "O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!" Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • W opowieściach ewangelicznych wychodzeniem poza schematy szokuje zazwyczaj Jezus; tymczasem kobieta bez ugruntowanej pozycji społecznej, nie będąca Żydówką, zdaje się zadziwić Jezusa swoją postawą, która zmusza Go do weryfikacji przekonania o zakresie swojej misji. („Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”). Przyjrzę się swojemu życiu: czy pilne potrzeby moich braci i sióstr ujawniają mi moją misję? Czy jestem gotowy do odpowiadania na realne potrzeby bliźnich czy raczej wycofuję się i „nie odzywam ani słowem”?
  • To niezwykłe spotkanie Jezusa z kobietą kananejską uczy nas modlitwy. Bezimienna kobieta z palącą potrzebą, głośno krzyczy do Jezusa błagając o pomoc, krzyczy tak długo, aż Jezus wysłucha. Wie dokładnie czego potrzebuje i nie cofa się. Wierzy. I jest pokorna.
  • Jak uczciwe są moje rozmowy z Bogiem? Czy mówię Mu, co naprawdę myślę i czuję? Czy modlę się za innych? Czy umiem błagać Pana, by ulitował się nade mną i nie odrzucał mojej prośby?

Rozmowa

Rozmowa wymaga mówienia i słuchania.

Podczas rozmowy z Jezusem, mogę również uczyć się wyciszenia i słuchania.

Mogę wyobrazić sobie łagodność w Jego oczach i uśmiech pełen miłości gdy na mnie patrzy.

Mogę być całkowicie szczery z Jezusem gdy opowiadam Mu o moich troskach I zmartwieniach.

Otworzę przed Nim moje serce i opowiem o moich lękach I zwątpieniach.

Poproszę Go by pomógł mi całkowicie oddać się Jego opiece, bym porzucił siebie dla Niego, wiedząc ze On zawsze chce dla mnie jak najlepiej.

Podsumowanie

Podziękuję Bogu za te kilka chwil, które spędziliśmy razem oraz za wszystkie inspiracje i poznanie, które było mi dane. 

Amen.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch