User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2020-07-03

Obecność

To co jest dla mnie obecne ma wpływ na to kim się staję.

Zastanowię się nad Obecnością Boga, który zawsze kocha, pośród wielu rzeczy, które rządzą moim życiem.

Zatrzymam się i pomodlę, abym pozwolił Bogu wpływać na mnie w tym szczególnym momencie.

Wolność

“Jestem wolny.”

Gdy patrzę na te słowa, zdają się wzbudzać we mnie zachwyt.

Tak, to wspaniałe uczucie wolności.

Dziękuję Ci, Boże.

Świadomość

Przypomnę sobie, że jestem w Twojej obecności, Panie.

Schronie się w zaciszu Twojego kochającego serca.

Ty dajesz mi siłę czasach zwątpienia.

Ty jesteś moim pocieszycielem w czasach smutku.

Słowo Boże

J 20,24-29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana».

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo Apostołowie mogli być zawstydzeni i wściekli na siebie po tym, gdy opuścili Jezusa. Przegapienie pojawienia się Jezusa mogło być dla Tomasza kroplą, która przepełniła kielich. Jezus jednak niczego mu nie wyrzuca, a przychodzi w pokoju. W pełni akceptuje emocjonalną reakcję Tomasza i delikatnie prowadzi go do wyrażenia jednego z najwspanialszych w całej Ewangelii wyznań wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Zmartwychwstały Jezus przynosi pokój strapionym sercom, uzdrawia nas i prowadzi ku wierze. Wyobrażam Go sobie, jak mnie delikatnie prowadzi za rękę i pozwala mi poczuć fizycznie Swoją obecność. Jakie słowa wydobywają się z mojego serca napełnionego wdzięcznością?
  • To złość Tomasza doprowadziła go do odkrycia głębokiej wiary, jaką pokładał w Jezusie. Czasami mogę być nieświadomy, jak pomocne mogą być silne uczucia, które wzrastają we mnie jako osobie wierzącej. Poproszę zmartwychwstałego Jezusa o to, aby usłyszeć jego ulubione powitanie „Pokój z Tobą” – słowa, które pozwalają spojrzeć mi głębiej we własne serce.

Rozmowa

Czy budzą się we mnie jakieś reakcje gdy rozmawiam z Bogiem?

Czy czuję się odmieniony, pocieszony, rozgniewany?

Wyobrażając sobie Jezusa siedzącego lub stojącego przy mnie, powiem Mu o moich odczuciach jak zaufanemu przyjacielowi.

Podsumowanie

Podziękuję Bogu za te kilka chwil, które spędziliśmy razem oraz za wszystkie inspiracje i poznanie, które było mi dane. 

Amen.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch