User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2020-05-23

Obecność

Każde uderzenie mego serca, każdy mój oddech i poruszenie umysłu są znakami nieustannego stwarzania mnie przez Boga.

Zatrzymam się na chwilę i uświadomię sobie tę obecność Boga we mnie.

Wolność

Panie obdarz mnie łaską wolności ducha.

Oczyść moje serce i duszę, bym mógł/mogła radośnie żyć w Twojej miłości.

Świadomość

W obecności mojego kochającego Stwórcy popatrzę szczerze na moje odczucia podczas ostatniego dnia: na moje wzloty i upadki.

Czy widzę gdzie Pan był obecny? 

Słowo Boże

J 16, 23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Gdy Chrystus umarł na krzyżu, zasłona przybytku w Świątyni Jerozolimskiej rozdarła się na dwoje. To wydarzenie ma głęboki wymiar symboliczny. Zasłona w świątyni oddzielała Święte Świętych od pozostałej części świątyni, miała zaś zapobiegać wejściu ludzi przed Boską obecność. Teraz droga prowadząca do Boskiej obecności została nam otwarta na zawsze przez śmierć Chrystusa. W modlitwie możemy bezpośrednio zwracać się do Boga w imię Jezusa.
  • Nie musimy się martwić, co mamy mówić, ani w jakim języku mamy się zwracać do Boga. Liczy się to, że kierujemy do Niego naszą modlitwę. Prorok Izajasz napisał pod natchnieniem: „zanim zawołają, Ja im odpowiem; oni jeszcze mówić będą, a Ja już wysłucham.” Izajasz przynagla nas, abyśmy szukali Pana, gdy on daje się odnaleźć, abyśmy go wzywali, gdy jeszcze jest obok. Po śmierci możemy nie mieć tej możliwości.

Rozmowa

Zacznij opowiadać Jezusowi o fragmencie Pisma który właśnie przeczytałeś.

Która część porusza twoim wnętrzem?

Być może rozmowa z przyjacielem lub historia, którą ostatnio usłyszałem, powoli wypłynie podczas mojej rozmowy z Jezusem?

Jeśli tak, to czy ta historia rzuca światło na to co ten werset Pisma próbuje mi przekazać?

Podsumowanie

Podziękuję Bogu za te kilka chwil, które spędziliśmy razem oraz za wszystkie inspiracje i poznanie, które było mi dane. 

Amen.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch