User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2019-05-14

Obecność

Bóg jest ze mną, co więcej, Bóg jest we mnie dając mi istnienie.

Będę przestawał w życiodajnej obecności Boga: w moim ciele, moim umyśle, moim sercu i w całym moim życiu

Wolność

Panie, ty obdarzyłeś mnie wspaniałym darem wolności.

Obdarz mnie, o Panie, wolnością od jakichkolwiek form rasizmu i nietolerancji.

Przypominaj mi, Panie, że w Twoich kochających oczach wszyscy jesteśmy równi.

Świadomość

Zapytam siebie samego co czuję w moim wnętrzu?

Czy jestem szczególnie zmęczony, zestresowany, nie w formie?

Jeśli któraś z tych dolegliwości ma miejsce, czy potrafię pozbyć się trosk które mnie niepokoją?

Słowo Boże

J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Radość to nie uczucie, które w oczywisty sposób kojarzymy z przestrzeganiem Bożych przykazań. Jednakże przestrzegając największego z przykazań dajemy i otrzymujemy miłość, którą Jezuita, Teillard de Chardin, nazwał „napowszechniejszą, najwspanialszą i najbardziej mistyczną spośród kosmicznych mocy. Miłość to pierwotna i powszechna psychiczna energia. Miłość niesie w sobie uświęcone zasoby energii; jest jak krew duchowej ewolucji.”
  • Razem z ojcem Teillardem modlę się: „Chwalebny Chryste, Ty, którego boski wpływ działa w samym sercu materii, w olśniewającym miejscu, w którym spotykają się niezliczone włókna różnorodności: Ty, którego moc jest nieustępliwa jak świat i ciepła jak życie; (...) Ty, który mieścisz gwiazdy w swoich dłoniach; Ty, który jesteś pierwszy i ostatni, żyjący, umarły i zmartwychwstały; to ku Tobie wznosi się z głębi naszej istoty okrzyk pragnienia rozległy jak wszechświat: zaprawdę Ty jesteś naszym Panem i Bogiem! Amen.”

Rozmowa

Co dzieje się we mnie dzisiaj podczas modlitwy?

Czuję się pocieszony, zafrasowany, obojętny?

Wyobrażę sobie Jezusa stojącego lub siedzącego obok mnie i podzielę się z Nim moimi myślami.

Podsumowanie

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen. 

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch