User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Codzienna modlitwa - 2019-01-14

Obecność

O każdej porze dnia I nocy możemy wzywać Jezusa.

On zawsze czeka, wsłuchując się w nasze wołanie.

Coż za wspaniałe błogosławieństwo - nie potrzeba telefonu ani maila, tylko szept.

Wolność

Panie obdarz mnie łaską wolności ducha.

Oczyść moje serce i duszę, bym mógł/mogła radośnie żyć w Twojej miłości.

Świadomość

Być świadomym czegoś znaczy zdawać sobie z tego sprawę.

Ukochany Panie, pomóż mi pamiętać, że Ty dałeś mi życie.

Dziękuję Ci za dar życia.

Naucz mnie zwolnić i wyciszyć, by radować się przyjemnościami stworzonymi dla mnie.

By zauważać piękno które mnie otacza: piękno gór, spokój jezior, kruchość płatków kwiatu.

Muszę pamiętać, że wszystko to pochodzi od Ciebie.

Słowo Boże

Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

Active
Default
  • Początek posługi Jezusa zbiega się z aresztowaniem Jana Chrzciciela. Potrzeba zapowiedzi minęła: „Czas się wypełnił”. W centrum uwagi znajduje się teraz Jezus, który ogłasza i przedstawia Królestwo. Zwróć uwagę na naglącą potrzebę Jego nawoływania, aby „nawracać się i wierzyć”. Czy chcesz usłyszeć te słowa dzisiaj? Czy są dla ciebie „dobrą nowiną”?
  • To poczucie pilności trwa nadal, gdy Marek opisuje powołanie pierwszych uczniów. Zwróć uwagę na dwukrotne użycie przez ewangelistę słowa „natychmiast”. Przyspiesza to narrację.
  • W świecie filozofii greckiej i rzymskiej, a także judaizmu rabinistycznego, to uczeń szuka nauczyciela. Tutaj dzieje się odwrotnie: to Jezus szuka tych czterech rybaków, aby byli Jego uczniami. Jest to bliższe powołaniu proroków w Starym Testamencie. Inicjatywa pochodzi od Boga / Jezusa. Czy przypominasz sobie moment w swoim życiu, kiedy doświadczyłeś powołania do tego, żeby pójść za Jezusem?

Rozmowa

Jezu, Ty zawsze zapraszałeś do siebie dzieci gdy chodziłeś po tej Ziemi.

Naucz mnie jak mieć dziecięce zaufanie do Ciebie.

Jak żyć ze świadomością, że Ty nigdy mnie nie opuścisz. 

Podsumowanie

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen. 

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch