User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

O Świętej Przestrzeni

Strona Święta Przestrzeń jest inspirowana duchowością św. Ignacego Loyoli, Baska żyjącego na przestrzeni XVI wieku. Jego wnikliwe wejrzenie w działanie Boga w ludzkim sercu wyryło głębokie piętno na duchowości niezliczonej ilości ludzi poprzez wieki, a w czasach obecnych odkrywane na nowo stanowi wielkie dziedzictwo duchowe.

Święta Przestrzeń stanowi wspólny apostolat Irlandzkiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów) oraz wydawnictwa Jezuitów amerykańskich Loyola Press. Strona została stworzona w ramach Jezuickiego Centrum Komunikacji w Irlandii w 1999, wzbogacona w dość krótkim czasie o kolejne wersje językowe.

Logo strony zostało oparte na dobrze znanym jezuickim motywie promieni słonecznych kierujących spojrzenie na znajdujący się w centrum monogram imienia Jezus - IHS. Promienista róża wskazuje również na kierunki rozprzestrzeniania się Ewangelii. Święta Przestrzeń, podobnie jak cale pokolenia Jezuitów, przekracza granice odkrywając nowe horyzonty przekazywania Dobrej Nowiny w kierunkach północnym, południowym, wschodnim i zachodnim. Ponadto logo wskazuje na takie elementy, jak przemieszczanie się, odkrywanie, badanie, nowe kierunki oraz rozkwit, ścisłe związane z duchowym oświeceniem i modlitwą, ku którym Święta Przestrzeń prowadzi. Znak ten został ostatecznie zaakceptowany w 2011 roku.

W jaki sposób korzystać ze strony Święta Przestrzeń

Modlitwa przed monitorem komputera czy smartfona może wydać Ci się nieco dziwna, szczególnie jeśli znajdujesz się w hałaśliwym miejscu lub pomiędzy ludźmi. Bóg jest wszędzie, dookoła nas, starając się wciąż do nas dotrzeć nawet w najbardziej nieprawdopodobnej sytuacji. Rozumiejąc to, w oparciu o odrobinę praktyki możemy modlić się wszędzie.

Będziemy Cię prowadzić przez sesje modlitwy ujęte w 6 etapów, włączając przygotowanie Twojego ciała i umysłu, poprzez punkt kulminacyjny, który stanowi refleksja nad fragmentem Pisma Świętego, przygotowanym specjalnie na każdy dzień. 6 etapów każdej sesji stanowią:

  • Obecność
  • Wolność
  • Świadomość
  • Słowo Boże
  • Rozmowa
  • Podsumowanie

Jakkolwiek materiały poszczególnych stopni ujmują pierwsza osobę - ’ja' - to jednak modlitwy nie powinny być jedynie odczytane, ale raczej powinny angażować nas wewnętrznie. Każdy etap jest rodzajem ćwiczenia lub medytacji, które mają pomoc w spotkaniu z Bogiem i pozostawaniu w Jego obecności w Twoim życiu.

Pozostałe materiały

Wszystkie materiały opublikowane na stronie są autorstwa strony Święta Przestrzeń. Jeśli chcesz się skontaktować z biurem, aby otrzymać więcej informacji - tutaj są dane kontaktowe.

Prezentacje, spis treści oraz teksty powstały we współpracy lokalnych grup językowych na całym świecie. Prośby o zgodę na kopiowanie jakiegokolwiek materiału danej wersji językowej powinny być kierowane do lokalnych redakcji językowych. Aby uzyskać więcej informacji - zobacz stronę Kontakt.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch