• Wyciszenie

  Wsłuchaj się w swój oddech.

  W tym ćwiczeniu po prostu wsłuchuj się w swój oddech. Koncentruj się na wdychaniu i wydychaniu. Wdychanie i wydychanie, wdychanie i wydychanie, wdychanie i wydychanie, nie zmieniając pozycji i wchodząc w ciszę i cudowny ożywiający oddech – wdech i wydech. Wyobraź sobie Boga dającego życie, czyniącego dokładnie to samo i korzystaj z tego obrazu, by pozostawać w ciszy.

  Kiedy przez jakiś czas już się wyciszyłeś, zwróć się do Boga i powiedz: Oto jestem, mów Panie, bo sługa Twój słucha.

 • Wprowadzenie

  Dobrze będzie pamiętać, że ta historia w Ewangelii Mateusza nastąpiła tuż po uzdrowieniu trędowatego. Rozważaliśmy to w ubiegłym tygodniu. Podczas dzisiejszej sesji słyszymy o wydarzeniu uzdrowienia sługi centuriona. Rozwiń tę scenę w swojej wyobraźni.

 • Słowo Boże

  Mt 8,5-13

  Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

   

 • Refleksja

  Czy kiedykolwiek błagałeś o coś Jezusa?
  • … „a kiedy Jezus wchodził do Kafarnaum”… Zauważmy, że to nie jest Nazaret, Jego dom rodzinny, ale aktywne miasteczko rybackie nad brzegiem jeziora Galilejskiego, w którym Chrystus założył główną kwaterę na czas swojej misji w Galilei. To tam okazuje swoje miłosierdzie. Gdzie jest twoje Kafarnaum?
    
  • Człowiek, który się zbliża do Niego – ku naszemu zdziwieniu – to nie Żyd, ale setnik, oficjalny członek okupacyjnej armii. Jezus nie ogranicza swego miłosierdzia do „ludzi, jak my”. Nie tylko to, ale ten poganin i wróg narodu, obecnie błaga Jezusa, by coś dla niego zrobił. Insynktownie czujemy, że wszystko będzie dobrze.
   Czy kiedykolwiek błagałeś o coś Jezusa?
    
  • Słyszymy prośbę setnika. Nie chodzi mu o siebie, ale o “mojego chłopca” (może o sługę czy niewolnika). I mówi, że „sługa leży sparaliżowany i strasznie cierpi”.
   Co czujesz, gdy słyszysz słowa setnika?
    
  • Jezus odpowiada natychmiast bez zastanowienia, że przecież to człowiek ‘z tamtej strony’: „Pójdę i uzdrowię go”. A mówi to z pewnością, znamienną dla wszystkich Jego wypowiedzi.
   Co ta odpowiedź Jezusa (‘pójdę i uzdrowię go’) mówi tobie?
    
 • Rozmowa

  Przypominasz sobie jakieś doświadczenie uzdrawiającego miłosierdzia Boga w Jezusie?
  • Ta historia miłosierdzia przechodzi na inny poziom, gdy setnik mówi: „Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach”. Gdyby Jezus trzymał się ściśle przepisów prawa, to byłoby to słuszne stwierdzenie, ale ten poganin wie, z kim ma do czynienia: „powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa”. On wie, że Bóg może działać przez Jezusa nie tylko na korzyść Żydów.
   Zastanów się, dlaczego setnik stara się powstrzymać Jezusa, żeby nie wszedł do jego domu?
    
  • Historia ta dotyka głębszego poziomu wiary. Jezus mówi: „Zaprawdę mówię wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”.
   Czy ta głębia wiary przypomina ci cośkolwiek w twoim życiu? Czy ta historia stanowi dla ciebie wyzwanie do wiary w Jezusa-uzdrawiającego miłosierdzia?
    
  • Robi się jeszcze ciekawiej gdy słyszymy, że wielu nie-Żydów spotyka miłosierdzie, jakkolwiek widzimy uczucie chłodu wobec Jezusa ze strony religijnych przeciwników. „Otóż powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, aby zasiąść na uczcie wspólnie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim, gdy tymczasem poddani królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.”
    
  • Historia ta prowadzi do znaczącego wniosku: Zdumienie! „Skoro wierzysz, niech ci się to stanie”. Usłyszeliśmy ewangeliczny wniosek: „I właśnie o tej godzinie został uzdrowiony jego sługa”.
   Czy możesz sobie przypomnieć doświadczenie uzdrawiającego miłosierdzia Boga w Jezusie? Rozmawiaj na ten temat z Panem i noś to w sobie przez ten wielkopostny tydzień.
    
Początek