User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

J 11,45-57

Słowo Boże

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.

J 11,45-57
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Caiaphas was a Saducee, ruthless, political, determined to buttress the status quo and the privileges of his wealthy class. He uses the argument of the powerful in every age: we must eliminate the awkward trouble-maker in the name of the common good – meaning the comfort of the Sadducees. But he spoke wiser than he knew. One man, Jesus, was to die for the people, and for me.
  • Pope Francis, reflecting on this text, noted that Jesus died for his people and for everyone. But this, the Pope stressed, must not be applied generically; it means that Jesus died specifically for each and every one of us individually. And this is the ultimate expression of Jesus’ love for all people.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Caiaphas was a Saducee, ruthless, political, determined to buttress the status quo and the privileges of his wealthy class. He uses the argument of the powerful in every age: we must eliminate the awkward trouble-maker in the name of the common good – meaning the comfort of the Sadducees. But he spoke wiser than he knew. One man, Jesus, was to die for the people, and for me.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Caiaphas is afraid that the popularity of Jesus will draw down the wrath of Rome and destroy both the temple – the holy place - and the nation. In his blindness he cannot see that the Jewish people are themselves the temple. Do I appreciate that I too am a temple of the living God? Lord, take away my blindness to that I can see myself as you see me.
  • The chief priests and the scribes – among the most learned people in Israel – did not recognise Jesus. Blinded by prejudice, they decide to put him to death. Do I ever harbour death wishes for another, even sub-consciously?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • With dramatic irony, Caiaphas the high priest, a cynical and pragmatic Saducee, spoke wiser than he knew. As one of the rich establishment, he feared that Jesus would disturb the status quo, so he had to be eliminated.
  • Lord, this prophecy touches me too, as one of the dispersed children of God for whom you died.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Kajfasz był Saduceuszem, bezwzględnym politykiem, zdeterminowanym, by zachować status quo, oraz przywileje jego bogatej klasy. Używa argumentu władzy, który rozpoznajemy w każdej epoce naszej historii: należy wyeliminować problematyczną jednostkę w imię wspólnego dobra, które w tym przypadku oznacza komfort Saduceuszy. Jednak jego słowa okazały się mądrzejsze, niż myślał. Jeden człowiek, Jezus, miał umrzeć za wszystkich ludzi, również i za mnie.
  • Papież Franciszek, rozważając ten tekst, zwraca uwagę, że Jezus umarł za swój lud i za wszystkich. Lecz to, jak podkreśla Papież, nie może zostać przyjęte tylko na poziomie powszechnym; to oznacza, że Jezus oddał życie za każdego z nas indywidualnie. To jest ostateczny wyraz miłości Jezusa do wszystkich ludzi.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Nauczanie Jezusa spotykało się, tak jak i dziś, z różnymi reakcjami. Wielu Żydów uwierzyło w Jezusa po tym, jak wskrzesił Łazarza. Inni natomiast, unikając odpowiedzi, którą podpowiadało własne serce w oparciu o cuda, nadal pytali swoich kapłanów, w co mają wierzyć.
  • Wszyscy widzieli, że Jezus dokonuje cudów, również Wysoka Rada. Zaczęto jednak obawiać się, że w konsekwencji wszyscy mogą w Niego uwierzyć. Wówczas jeden z kapłanów imieniem Kajfasz ogłosił, że lepiej będzie, gdy jeden człowiek zginie, by ocalić cały naród Izraela. Nie było to jednak zdanie oparte na religijnych pobudkach, a zwykłe polityczne zagranie. Prawda zawarła się w jego słowach, ale nie w sposobie myślenia.
  • Przez pewien czas Jezus przebywał w Efraim, unikając niebezpieczeństwa. Choć wielu było przekonanych, że nie przybędzie do Jerozolimy na Święto Paschy, On był stale gotowy, by robić to, co zostało Mu zadane.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch