User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Słowo Boże

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".

Mk 9, 38-43. 45. 47-48
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • To believe in Jesus is a great gift from God. Anyone that does a good act to another in His name are certainly blessed. Also, if someone gives you just a cup of water because you believe in the Lord, they too will receive a reward. On the other hand, if we should block others from believing in the Lord, Jesus tells us in very descriptive language that there will be a price to pay. How we deal with each other reminds us of our responsibility vis-à-vis the examples, either good or bad, that we portray in our way of living.
  • Recall in your own life those to whom you are deeply indebted for the good advice and example you received from them. They may not even know of their effects on you: you never know when you are being watched.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The followers of Jesus are not meant to be an exclusive group which despises the good work that others do. We are encouraged to work with other Christians, and indeed with anyone of good will. The old slogan, ‘Outside the Church there is no salvation’ was a stumbling block to many good people, and must be left aside. Boasting has no place in the kingdom of God. The Holy Spirit blows like the wind wherever it pleases, and is at work incognito in every heart. God has a large imagination and labours to orchestrate all things for the world’s good.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Discipleship is not some personal privilege to be jealously guarded. We have no monopoly on Jesus. Appreciation of the good deeds done by others is essential. In his kingdom, power-seeking and rivalry have no place: they are an obstacle and a cause of scandal.
  • Lord, self-renunciation and attention to the needs of our brothers and sisters are the hallmark of belonging to you. You call me to be a stepping stone for others, not a stumbling block.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Wierzyć w Jezusa to wielki dar od Boga. Każdy, kto czyni dobrze drugiemu w Jego imieniu, jest błogosławiony. Ponadto, jeśli ktoś da ci tylko szklankę wody, ponieważ wierzysz w Pana, on również otrzyma nagrodę. Z drugiej strony, Jezus mówi w bardzo opisowy sposób, że jeśli ktoś stanie się powodem grzechu dla kogoś kto wierzy, będzie miał cenę do zapłacenia. To, jak podchodzimy do siebie nawzajem, przypomina nam o naszej odpowiedzialności wobec przykładów, dobrych lub złych, które przedstawiamy w naszym sposobie życia.
  • Przypomnij sobie tych, których spotkałeś w swoim życiu i którym jesteś głęboko wdzięczny za dobrą radę i przykład, który otrzymałeś od nich. Mogą nawet nie wiedzieć o ich wpływie na ciebie: nigdy nie wiesz, kiedy ktoś na ciebie patrzy.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch