User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Łk 9,18-22

Słowo Boże

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Łk 9,18-22
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Ten fragment Ewangelii bezpośrednio stawia „pytanie fundamentalne”: kim jest Jezus dla mnie nie tylko w sensie intelektualnym ale i w osobistym. Czy jest liderem, przyjacielem, sędzią, nauczycielem, ojcem, a może połączeniem tych wszystkich ról?
  • Módl się, prosząc Pana, by rozjaśnił twoje postrzeganie Jezusa i wzmocnił zaangażowanie wobec Niego.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The crowds referred to their history, recognising how God had worked in the past. The disciples realised how God was working among them in their present. I give thanks for my history, for my story. As I see where God has worked, I pray for confidence that God is working now, for hope in God’s continuing goodness and for the strength I need to follow God’s word.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Saint Luke is attracted by prayer. So he wraps prayer around the crucial events in Jesus’ life. Luke is hinting to us to do the same, if we want to find our way forward toward God.
  • To find God in suffering is hard. When Jesus says that he must undergo great suffering, he means that he sees this as being part of God’s design. Christian tradition speaks of the ‘dynamic of the Cross.’ It means that unavoidable suffering, when patiently endured, brings good to the world, because it reveals great love. Let me trust that this is so, on the evidence of what we dare to call Good Friday. There, great love overcomes human malice, and so we are saved.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • This is a crucial moment in Jesus’ life. He asks the question which lies at the heart of Christian faith and theology: ‘Who do you say I am?’ Peter becomes the spokesperson for this little contingent of believers. Only later will they grasp how the term Messiah is understood by Jesus. Suffering, rejection and death await him, but then glory.
  • Lord, to follow you I too must embark on a personal discovery of who you are. Give me the grace to walk this faith-journey. May I not keep you at arm’s length by putting a protective shield around myself, but help me rather to daily embrace you on the path of discipleship, with its pains and joys.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • I answer Jesus’ question, ‘Who do you say that I am?’ every day. I take that time I need now to put it in words, expressing myself as honestly as I can, listening for Jesus’ response.
  • Jesus often tells the disciples not to tell others about him. A time of reflection and consideration is needed before proclamation. I ask God’s help to know where I might speak and when I might remain silent.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Dzisiaj sam Jezus zadaje to podstawowe pytanie. Za kogo uważają mnie ludzie? A za kogo wy mnie uważacie? Wsłucham się w to pytanie, posłucham swojej odpowiedzi, prosząc o łaskę, aby lepiej poznać Jezusa, tak bym Go dla siebie z miłością uznał za Mesjasza Bożego.
  • W święto Archaniołów podziękuję Bogu za to, że dał nam tych pośredników, którzy odegrali tak ważną rolę w historii zbawienia (i wciąż ją odgrywają). Pomodlę się za moich przyjaciół i znajomych, którzy noszą imiona Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, o czym mówił Jezus, kiedy był z Ojcem na modlitwie? Tutaj możemy założyć, że mówił o swojej misji, a kiedy skończył, zapytał apostołów, co myślą o nim ludzie. Piotr daje mu dziwną odpowiedź, ale dla apostołów jest jasne, że Jezus został posłany przez Boga jako Mesjasz, a Piotr jest w stanie powiedzieć to z głębokim przekonaniem.
  • Nasze życie wiary opiera się na fakcie, że sami dokonaliśmy tego wyznania wiary w Jezusa. Pan bardzo ceni nasz akt wiary w Niego, szczególnie gdy dziękujemy mu za głębię miłości, którą okazał poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To jest przestrzeń, z której modlimy się do Boga – z miejsca dziękczynienia w naszych sercach.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch