User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

J 3,13-17

Słowo Boże

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

J 3,13-17
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • W uwielbieniu Krzyża leży podstawowy paradoks naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że cierpienie Jezusa przyniosło nam zbawienie, oraz że jesteśmy wezwani do wyznawania tej wiary poprzez łączenie naszych cierpień z Jego męką. Wierzę, że taka postawa wybawia moje cierpienie z bezsensu i pociąga za sobą wybawienie świata z cierpienia.
  • W zachwycie patrzę na głębię Bożej mądrości i miłosierdzia, adoruję ukrzyżowanego Jezusa i proszę o głębokie poczucie wdzięczności w obecności tej tajemnicy.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • W krzyżu Chrystusa jest nasza wolność i narodziny do nowego życia. Ojciec w swej hojności dał nam swojego Syna, abyśmy wszyscy mogli żyć pełnią życia.
  • Krzyż jest obrazem wielkiej wiary, nadziei i miłości. Kiedy patrzę i kontempluję Chrystusa ukrzyżowanego, poproszę Pana o dar Jego odkupieńczej i uzdrawiającej miłości, która obejmuje cały świat.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • If all the Gospels had been lost except the verse given here, ‘God so loved the world…’ (John 3:16), that alone would be enough to give hope to humankind! Here we have the heart of the Good News: the limitless love of God for us all, proved by his sending his Son to bring us home into eternal life. The rest of the New Testament is a commentary on this truth.
  • Let me spend some moments savouring the fact that despite all its pain, malice and sin, everyone, including myself, is eternally loved by God.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • God sent Jesus not to condemn us but to save us. I let the meaning of this truth sink in, recognising that Jesus reaches out to me that I may be saved. I admit, that in ways I do not fully understand, Jesus’ cross calls me to life by asking me to resist whatever reduces, diminishes or seeks to kill.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • When I am lifted up from the earth, I shall draw all people to myself (John 12:32). In the cross of Christ is our freedom and birth to a new life. The Father generously gave us his own Son so that we might all truly live. Do I deeply desire this life for all the world?
  • In his final ‘Yes’ of abandonment to the Father, Christ breathed out his Spirit on us, enabling us to be his witnesses and to love the teeming world as he does. Each person I see is a brother or sister for whom Christ died (1 Corinthians 8:11).
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • In John’s gospel the cross reveals the vast breadth and width of God's love. It reverses all human values. Once a symbol of shame, it becomes the symbol of glory. The love revealed is not exclusive, for just a few. Rather it is a redemptive love that embraces the whole world. Equally it is a personal love for each and every individual whom God sustains in existence.
  • Lord, divine love doesn't count the cost; it gives liberally. True lovers offer everything to their beloveds. The cross is the icon of great faith, hope and love. As I gaze on the cross, may I be lifted up into all that is true, good and beautiful.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • It is so common for people to associate self-examination and guilt with religion but here we are drawn to the core: God loves us and calls us to life.
  • The cross is full of contradictions as we speak of it in terms of life, freedom and hope. I ask God to allow the contradictory message of the Gospel to have sway in my life.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch