User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

J 13,16-20

Słowo Boże

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

J 13,16-20
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Ten fragment następuje zaraz po tym, jak Jezus obmywa nogi swoim uczniom. Jest godny uwagi fakt, że w Ewangelii wg św. Jana obmycie nóg zastępuje opis ustanowienia Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Jezus chciał, aby Jego naśladowcy zapamiętali tę lekcję jako główną część Jego nauki i umieszcza ją na uroczystym pożegnalnym posiłku Pana.
  • Naśladowcy Jezusa są powołani do służby. On sam jest wzorem służby. Zastanów się, co to znaczy być naśladowcą Jezusa. Czy czasami zbyt szybko nie zakładam, że mój związek z Nim jest czymś oczywistym?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».
  • Jezuici nazywają się „towarzyszami Jezusa”, ale wszyscy inni ludzie też mogą się tak określać, jeśli starają się być do dyspozycji na Boże wezwanie.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus recognises that knowing and understanding are important but are only part of God's work in us. God blesses us, too, in what we do. My prayer helps me to be enlightened by God's light and moves me to do what I can to bring light to the world through how I live.
  • Saint Ignatius reminds us that love is shown more in deeds than in words. I ask God for the help that I need to allow the words in my mind and heart become evident in my feet and my hands, that I might recognise where God wants me to be and do what God wants me to do.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Followers of Jesus are called to serve. He is himself the model of service. He chooses his followers, but some of those who have enjoyed intimacy with him proved capable of betrayal. Do I take my relationship with him for granted?
  • Jesus is solicitous for his disciples. He wants them to understand in advance what will happen to him so that they may not fall prey to doubt. Having loved his own, he loved them to the end. This is the Lord I encounter in my prayer.
  • Jesus uses many images to speak of his relationship to the father and to me. Now, I consider what it means to be servant or messenger. I am known, chosen, trusted and sent.
  • Jesus allows that there is a difference between knowing and doing. I take this time to let my knowing deepen, to become part of me. I am like a courier with a message, like a servant with a task; I do not sit with an idea but am blessed as I express God’s love in my life.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Naśladowcy Jezusa są wezwani, by służyć. On sam jest wzorem służby. Wybiera swoich naśladowców, a jednak niektórzy z nich, mimo że doświadczyli niezwykłej intymności z Jezusem, pokazali, że są zdolni do zdrady.
  • Święty Ignacy przypomina nam, że miłość polega bardziej na czynach, niż na słowach. Poproszę Boga o pomoc, aby słowa, które są w moim sercu i umyśle przemieniały się w dowody miłości poprzez moje stopy i dłonie. Poproszę również, bym potrafił rozeznać, gdzie Bóg pragnie bym był i czynił to, co On pragnie bym czynił.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch