User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Łk 21:25-28, 34-36

Słowo Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Łk 21:25-28, 34-36
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Adwent to czas nadziei i oczekiwania. Jesteśmy zaproszeni do radosnego przygotowania się na przyjście Chrystusa. On wkracza w historię (poprzez poczęcie i narodzenie), w tajemnicę (poprzez sakramenty, szczególnie w sakramencie Eucharystii) i w chwałę (w Dniu Ostatnim). Pierwsze tygodnie Adwentu kładą szczególny nacisk na to trzecie przyjście - w chwale. Stąd czytania dzisiejszej Ewangelii, którymi modliliśmy się ostatnimi dniami.  Stary rok liturgiczny się zakończył, nowy rozpoczął z naszym wołaniem o powtórne przyjście Pana na końcu czasów. Oczekujemy tego przyjścia radośnie i niecierpliwie, nie ze strachem. 
  • W jaki sposób te trzy przyjścia Chrystusa wpływają na moje życie? Czy powinienem pogłębiać swoją świadomość ich znaczenia w czasie Adwentu? Jak mocna jest moja nadzieja?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Advent is a time of expectation. We joyfully prepare for the great feast of Christ’s birth. However, Advent is also a time of preparation for the second coming of Jesus. The end of the world may not come in my lifetime, but my death will bring the end of my engagement with it. So I need to be ready when Jesus comes for me.
  • How do we understand the signs of our own times? What is our response?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Apocalyptic visions no longer move me, Lord. But I hear your warning, that I do not let my heart be weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of this life. The mother of dissipation is not joy but joylessness. In you, Lord, I find the basis of my peace, enabling me to stand up and raise my head.
  • Jesus is using traditional Jewish symbolism to describe what will happen when God's final judgment occurs. He says that people "will see the Son of Man coming in a cloud." The cloud is a symbol for God's presence. Jesus' message bursts with hope and confidence because, unlike those who have reason to fear his coming, Jesus' followers will be able to hold their heads high because their liberation is at hand. Jesus urges me to be on guard so that my heart is not weighed down by the worries of life. What are the worries and cares of life that weigh me down today? As I prepare for a conversation with Jesus, can I bring my worries and cares to him in prayer?

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch