User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Łk 12,39-48

Słowo Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”

Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

 

Łk 12,39-48
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Przykre wydarzenia, takie jak kradzież, dotykają nas głęboko, szczególnie gdy są niespodziewane. Często oskarżamy się, że nie przygotowaliśmy się, nie byliśmy wystarczająco czujni.
  • Dzisiaj przypominamy sobie wagę naszego życia, abyśmy nie obudzili się, gdy będzie już za późno.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Remaining alert doesn’t mean living in a state of nervous anxiety. Perhaps it’s like a tuned in radio or a properly configured email account which is ready to receive any message that arrives. Could there be settings in my life I need to adjust or tune more finely? Are there filters I need to help me not to be distracted by less important signals?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The parable shows Jesus’ awareness that authority and power can be abused. God hears the cry of the poor who are being dominated. He will not ‘cut to pieces’ such people, but their hearts will have to be torn open until they ask forgiveness of their victims and become reconciled.
  • Bless my work, Lord. Together with all other members of the Sacred Space community, may I be just in all my dealings and never disrespectful.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Today’s Gospel continues the message of being awake, alert and ready. Each day is a microcosm of life, and we are called to live it as fully and as meaningfully as possible. ‘The glory of God is the human person fully alive!’ So says Saint Irenaeus.
  • Jesus often says that it is the person who is responsible and trustworthy in small things who is most suitable for being put in charge of greater things. Do I attend responsibly to the seemingly insignificant things in my daily life?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • ‘Being ready’ means that I try to respond to the ways God is working in my life and around me. I ask that I may not slow down the advance of the kingdom of God.
  • The kingdom of God is all about fostering good relationships and helping to repair damaged ones. Whatever truly builds up the community of God will receive God’s reward. I pray to serve others well.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Prayer times are our moments of being ready - in common worship, personal prayer time, casual moments. The Lord can touch our lives with a mood of peace, a challenge or a word of the Scripture at any time. Openness to God is the fruit of prayer, and requires little human competence. Prayer is God's gift to us and God's work within us.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jezus nigdy nam nie mówi, że mamy się bać Jego przyjścia, bo przyjdzie, żeby nas zbawić. Ale zwraca nam uwagę, że musimy być czujni, aby ten moment nie zastał nas nieprzygotowanych. Będę czuwał żyjąc obecną chwilą tak bardzo, jak tylko mogę, starając się o jak największą świadomość Bożej obecności w każdym momencie mojego życia.Jezus nigdy nam nie mówi, że mamy się bać Jego przyjścia, bo przyjdzie, żeby nas zbawić. Ale zwraca nam uwagę, że musimy być czujni, aby ten moment nie zastał nas nieprzygotowanych. Będę czuwał żyjąc obecną chwilą tak bardzo, jak tylko mogę, starając się o jak największą świadomość Bożej obecności w każdym momencie mojego życia.
  • Pomodlę się o łaskę świadomości wszystkich moich darów oraz o świadomość odpowiedzialności, jaką niosą ze sobą. Poproszę, aby było to dla mnie zawsze źródłem radości i wdzięczności, a nigdy obciążeniem.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch