User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 7, 6. 12-14

Słowo Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują».

Mt 7, 6. 12-14
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Dostępność dobrych rzeczy i sukces w życiu może wzmagać chciwość. Mogą zapanować nad nami fałszywi bogowie i utracimy właściwy kierunek. To że jest nam lepiej w życiu od strony materialnej nie oznacza, że jest lepiej w tym, co naprawdę się liczy. Potrzebuję dobrych wartości i czasu na zastanowienie, abym mógł dojść do dobrych decyzji – wybierania tego, co płynie z obfitości Bożych darów.
  • Łatwo jest zboczyć z trasy, pójść za szeroką i łatwą drogą, ale taka droga nie prowadzi do życia. Jezus jest drogą do życia i wejściem. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,7-9). Panie, pomóż mi być dobrym Twoim naśladowcą.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”. Ta złota zasada jest wielkim wyzwaniem, ponieważ jest taka prosta; w rzeczywistości jednak „na tym polega Prawo i Prorocy”. Wygląda na to, że pomimo iż ta reguła jest niezwykle rozsądna, nigdy nie będziemy potrafili żyć nią w pełni. Nie jest to jednak standard prawa, lecz standard prawdziwej miłości: chwilę wcześniej w Ewangelii św. Mateusza, Jezus wzywa nas, byśmy kochali innych jak siebie samych.
  • To jest droga, która prowadzi do życia, lecz musimy przejść przez wąskie drzwi zaparcia się samego siebie i niesienia codziennego krzyża. Pomodlę się o łaskę, by móc robić to z wdzięcznością i w pokoju serca, naśladując Jezusa, mojego brata.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • These three sayings of Jesus are not connected to each other and may have been spoken at different times. In the first the phrase "what is holy" refers to the flesh (and blood) offered in Jewish sacrifices. The whole saying seems to be about preserving the integrity of all that is sacred. The middle saying is a reiteration of the Golden Rule which is found in some form in all the great religions. Here it is put in a positive form: "do to others" rather than "do not do to others". Jesus asks for active and committed love. The third saying points to the difficulty of the Christian journey towards eternal life - a saying that needs to be balanced by other gentler words of Jesus. Can you recall some of these?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The easy option is to avoid personal responsibilities and to go with the crowd. The choice between right and wrong can often be lonely and narrow. Lord, please show me the road that leads to you. May I follow it with joy, whether it is hard or easy.
  • The gifts God gives to each of us must not be wasted or ignored, but used in the service of others.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Availability of good things and success in life can increase greed. False gods can take over and direction is lost. Being better off does not mean being better in what really matters. I need good values and time to reflect, so that good decisions about God’s bounty may be arrived at.
  • It is easy to drift, to follow the broad and easy route, but that does not lead to life. Jesus is the way to life and he is the entry point. ‘Very truly, I tell you, I am the gate for the sheep…whoever enters by me will be saved and will come in and go out and find pasture’ (John 10:7-9). Lord, help me to be a good follower of you.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • /Pearls before swine/ -- the phrase seems harsh, yet it reflects my experience. All communication must be geared to the listener's ability to take it in. Good news couched in language may not make sense to listeners whose world is far removed from such messages. The only effective communication in some cases is the witness of a good life. As Bishop Helder Camara used to say to his catechist: /Sisters and brothers, watch how you live. Your lives may be the only gospel your listeners will ever read./
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Co może dla ciebie oznaczać „ciasna brama”?
  • Czy jest jakaś dyscyplina w życiu, która cię teraz omija? Surowość, prostota, taki sposób życia i kochania, który kosztuje, ale przynosi owoce w przeciwnościach losu?
  • I pamiętaj, że chrześcijańska dyscyplina, taka jak post i modlitwa, ma na celu wyswobodzenie nas, byśmy przynosili większe owoce.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch