User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 7,15-20

Słowo Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach».

Mt 7,15-20
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Popularny przekaz może do nas trafiać, ale nie oznacza to, że jest zgodny ze Ewangelią. Niektórzy zapowiadają klęski i nieszczęścia. Inni prezentują swoją liberalną agendę. Prawdziwi prorocy uczą autentycznej drogi Chrystusa, ale w historii ludzkości pojawia się wielu fałszywych nauczycieli, którzy głoszą własne poglądy. Jesteśmy napominani, abyśmy bylić uważnymi obserwatorami, którzy są w stanie rozpoznać, co jest prawdą. Drzewo nie psuje się w ciągu jednej nocy. Choroba zwykle zaczyna się od wewnątrz i mija dużo czasu, zanim objawy będą widoczne. Z zewnątrz wszystko może dobrze wyglądać, ale drzewo traci możliwość owocowania. Małe rzeczy niepostrzeżenie zaczynają spychać nas z wyznaczonych torów. Z drugiej strony, wzrastanie ku dobru jest widoczne od razu. Mamy potencjał do bycia dobrymi, a Pan pragnie, abyśmy wzrastali. Inni ludzie poznają nas po naszych owocach.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jezus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, daje nam bardzo konkretne i praktyczne wskazówki: poznawanie po owocach. Nasz świat czasem okazuje się bardzo złudny, daje wiele obietnic szczęścia i dobrobytu, lecz pozostaje pełen cierpienia i samotności. Musimy rozeznawać, by dostrzec w nim nie tylko fałszywych proroków, którzy nie przynoszą dobrych owoców, ale również proroków dobrych, których przekaz jest prawdziwy, ponieważ przynosi dobre owoce. Pomodlę się o łaskę rozeznania i mądrości.
  • W tej przemowie mogą mnie uderzyć słowa Jezusa o przyszłym sądzie: drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. Ja także jestem pilnie wezwany do przynoszenia dobrego owocu.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Saint Paul wrote of the ‘fruit of the Spirit’ (Galatians 5:22–23) when he lists love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness and self-control as evidence of God’s work. With God, I review these characteristics, giving thanks for where I find them present, asking for their strengthening and seeing how I am invited to fill out the character of my discipleship.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus has extraordinary clarity about what can be going on in the human heart. I can often see the bad spirit working in the heart of another, but what about my own heart?
  • I imagine myself as a fruit tree. What sort will it be? What size and colour? Lord, let me bear good fruit at harvest time!
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Popular messages appeal though they may not be true to the Gospel. Some predict doom and gloom, while others present a more liberal agenda. Genuine prophets teach the authentic way of Christ, but many false teachers in the human story proclaim their own message. We are reminded to be alert and attentive so that we can reflect and discern what is true.
  • A tree does not go bad overnight. Rather, decay tends to begin from within and it takes time before it becomes evident. Outward appearances may be good but loss of fruitfulness is observed. Or we lose direction, when something small creeps in and begins to take us off course. On the other hand, growth in goodness is evident. We have the potential for good and the Lord desires we develop it. By our fruits others will know us.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • How practical your words are, Lord. The world is awash with words -- such as what I am writing now -- and we need some way of knowing how to discern the true and good. Whether the speaker is a broadcaster or a bishop, a politician or a policeman, the only safe criterion is the one you give us: /you will know them by their fruits, by the way they live./
  • A good tree is well minded. It needs the right soil given at the right time, planted in the place for the weather it needs. It needs to be planted neither too near the other trees nor too far away. We grow if we are well tended - in education, in family, in love. We grow when we mind and nourish ourselves with the food and drink that do not ruin the body. Then the fruit is seen and others can enjoy and benefit from our lives. How we mind others in turn has its effect for many years.
  • Jesus promised me the Holy Spirit who enriches my life and is evident in my attitudes, words and actions. As I turn away from false prophets and seek guidance of those who may truly help me, I ask the Spirit for guidance.
  • I think of the fruits that I have prayed for in the past or pray for now. I ask God to help me to appreciate where these fruits may be budding, present or already given away. I pray that I may recognise fruits that I did not ask for but which God has generously given.
  • Jesus speaks richly in images: wolves, trees, sheep and fruit are brought to mind. If I were to speak to Jesus in images, to what might I compare my life?
  • As I draw close to Jesus in prayer, I realise that he is the source of truth and meaning. Other leaders may inspire and encourage, but I trust Jesus as the Truth.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Spójrz na listę mądrościowych powiedzeń Mateusza: po prostu weź pierwszy wers każdego z nich i skoncentruj się nad nim. I zapytaj: czy to jest prawda w moim przypadku?
  • • Wyjmij belkę z własnego oka. • Nie dawaj psom tego, co święte. • Proście, a będzie wam dane. • Każdy, kto prosi, otrzymuje.
  • Jeśli twoje dziecko prosi o chleb, czy dasz mu kamień?

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch