User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

J 21,20-25

Słowo Boże

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»

Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?»

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

J 21,20-25
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The blank page at the end of a bible is for us to write our own gospel! All the books in the world cannot contain responses to the Christian story. Our gospel story begins at birth through the times in life we have, like the apostles, ‘met the Lord’. Maybe today you can give thanks to the Lord for the ways you have found him close in life: in times good and bad. In the journal of a life is the love and the action of God in a life. And in the Journal of God, our names are written ‘in the book of life’.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • What about him? asked Peter. Is there a hint here of sibling rivalry, jealous curiosity? There is a reproach in Jesus’ comment: What is that to you?
  • Lord, will I ever outgrow this sense of rivalry, wanting to be the centre of attention? Let your love flow through me in an unselfish way.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • ‘The rumour spread…!’ In one of the stories of C S Lewis, the lead character – who is a Christ figure - is challenged about the way he has dealt with another. He replies, ‘I tell no one any story but their own!’ Let me not interfere with what is going on between others and God..
  • Is there something I can learn about myself when I feel drawn to unhelpful speculation about the life or dealings of another?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The Beloved Disciple is anonymous, but his memories form the basis of Saint John’s Gospel. He is the authority behind the community’s story about Jesus, and about his continuing presence among Christians. I thank this shadowy figure, and I ask that I too may faithfully proclaim the Christian story as a parent or teacher, or in humble conversation with friends.
  • Dear God, you have said ‘I know the plans I have for you, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope’ (Jeremiah 29:11). When I call on you, my God, come to me. Be my constant guide and companion.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Each bible has a blank page at the end. This is for each of us to write our own gospel! We can note the incidents, relationships, bad times and good in our lives where Jesus was close, active, saving us, calling us and challenging us into discipleship. Can you note where and when your life with Jesus begin? Like John, we don’t know where it will end. Where is Jesus now writing his gospel in your life so that others will know is love, his call and his identity? Some good pointers for prayer!
  • Even as John concludes his gospel, he is aware that the words of Jesus may be misunderstood. I pray that I may be preserved from any misinterpretation of Jesus' words as I take this time in prayer, asking God to speak directly to my heart.
  • John had a sense that the works of Jesus were many, and that numerous books might be written. Before God, I consider the works of Jesus in my life, giving thanks for the hidden and evident ways in which I have come to life. I think of myself as a ‘gospel', a testament to God's loving presence and action.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Nawet gdy Jan kończy swoją ewangelię, jest świadomy tego, że słowa Jezusa mogą być źle zrozumiane. Modlę się o to, abym w tej chwili modlitwy został uchroniony od błędnej interpretacji słów Jezusa, gdy proszę Boga, aby mówił prosto do mojego serca.
  • Jan miał poczucie, że dzieła Jezusa były liczne, że wiele książek można by było napisać na ich temat. Rozważam przed Bogiem dzieła Jezusa w moim życiu, dziękuję mu za te ukryte, jak i te widoczne sposoby – drogi, którymi mnie przywiódł do życia. Myślę o sobie jako o „dobrej nowinie” – testamencie miłującej Bożej obecności i Jego działania.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • „Ucznia, którego Jezus miłował”. To jest niesamowity opis każdego z nas. Czy kiedykolwiek myślałem o sobie jako o „tym, którego Jezus miłował”, albo być może mam doświadczenie, w którym widzę siebie jako szczególnie umiłowanego przez Jezusa?
  • Kochać Jezusa i być kochanym przez Jezusa to znaczy podążać za Nim.
  • Umiłowany uczeń ma za zadanie świadczyć o tym, co Pan uczynił w jego życiu. Jestem wezwany do świadczenia o tym, jak „wielkie rzeczy mi Pan uczynił”. „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Magnificat, Łk 1,49).

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch