User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 16, 9-15

Słowo Boże

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Mk 16, 9-15
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Uczniowie nieprędko uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa. Są uparci, trwają w żałobie i smutku, zamknięci w swoim szarym świecie. Może ja często czuję się tak samo? Jednak Jezus nie wątpi w swoich uczniów. Daje im wyjątkową misję niesienia Dobrej Nowiny całemu stworzeniu! Papież Franciszek powtarza dziś to wezwanie: każdy chrześcijanin winien być ewangelizatorem i nieść Ewangelię tym, którzy są wokół. To polecenie nie pozwala nam na koncentrację tylko na sobie samym, dąsanie się i zwątpienie!
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The light dawned gradually for the disciples: the message of Easter was not received immediately or wholeheartedly by all. Sometimes outwardly confident yet harbouring doubts, at other times hesitant to proclaim what seems certain to me, I am like the disciples. Jesus invites me to a fullness of faith. He sees and understands my stubbornness and reluctance yet trusts me. Calmly and gently he sends me to "the whole world".
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • To be disciples and share the good news is the invitation of Jesus to all of us. To do so in silence, or with words, and with our way of life. Hear him speaking these words to you and ask, ‘What can I do this day to spread God’s good news?’
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Mark’s gospel highlights the way of discipleship, where the cross and resurrection are intertwined. Jesus takes the initiative, challenges the disciples’ incredulity and obstinacy.
  • Jesus, before I ever go searching for you, you already search for me. But do I recognise you and do I respond? Help me to practise what I believe, to live in the liberating truth that you are indeed risen!
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • A woman is the first witness to Jesus’ resurrection. This was no accident! Yet in our world women are still often relegated to second place. In the Church they are not allowed to speak. But God intends otherwise, as Jesus shows. Lord, what can I do to advance the full participation of women in the Christian assembly?
  • Our disbelief does not discourage the risen Lord! Three times in this Gospel we are told that Jesus’ witnesses were ‘not believed’. I pray: ‘Lord, I do believe, but help my unbelief!’ (see Mark 9:24).
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Faith in the risen Christ came slowly to some if not all of the apostles. It took a few occasions and apparitions to convince them that the Lord had risen from death. All faith has its ups and downs; prayer has its good times and tough times. Faith grows in a trust that God is always near, though it may not seem so. It is sometimes a dark love; and love in the darkness is what brings faith to life.
  • Mary is a witness for the disciples but they 'who been with him' thought they knew better and would not believe her. How often do we disregard the witness of others in our daily lives?
  • Often, like the disciples, we hold on to our sadness and our negative feelings, refusing to believe. Jesus upbraids the eleven for their stubbornness. 'Today, if you should hear his voice, harden not your hearts', Psalm 94 says. Where is the stubbornness and hardness of heart in my life that prevents me from giving myself more completely to faith in him today?
  • Mary Magdalene might not have seemed the most likely of witnesses to those who would not believe. I draw inspiration from her as a witness to life, an announcer of truth.
  • The lack of faith that the disciples had was a disappointment to Jesus yes he sent them to proclaim the good news. Jesus knows my failures but trusts me.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Dzisiejsze czytanie jest aneksem do Ewangelii wg św. Marka. Daje nam ono okazję przyjrzeć się ponownie doświadczeniu Wielkiego Tygodnia i zadać sobie pytanie o to, jaki miało ono na nas wpływ. Jak bardzo potrafiliśmy się radować bezinteresownie razem z Chrystusem zmartwychwstałym?
  • Możemy prosić razem ze świętym Ignacym o łaskę wesela i silnej radości z powodu tak wielkiej chwały i radości Chrystusa.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch