User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 2,13-17

Słowo Boże

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Mk 2,13-17
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jezus czuje się jak u siebie w domu, przebywając z bardzo grzeszną i krnąbrną częścią ludzkości, i pragnie abyśmy także my potrafili żyć w zgodzie z naszą słabością. Jeśli nie akceptujemy siebie, mamy tendencję do tego, by skupiać się na tym, co w nas jest niewystarczające, czego brakuje i co jest negatywne w naszym życiu.
  • Na modlitwie możesz opowiedzieć Jezusowi o czymś, czego w sobie nie lubisz. Patrząc przez pryzmat tego, jak swobodny jest Jezus w relacji do tej negatywnej strony ciebie, zaobserwuj swoją reakcję. Czy jesteś w stanie pozwolić Mu, by odsunął tę winę sprzed twoich oczu, tak byś mógł spojrzeć na siebie z dystansu lub by On pomógł ci zobaczyć ją jako małą część bardzo dobrej osoby, jaką On w tobie widzi.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Przepowiadanie Jezusa na brzegu jeziora miało różny wpływ, zależnie od konkretnej osoby. Dla jednych była to nowość, dla innych wywoływało niewielkie zainteresowanie. Ale opowiadania, dochodzące do Lewiego, siedzącego w blisko stojącej komorze celnej, musiały poruszyć jego serce, gdy Chrystus zaprosił go do współpracy dla Królestwa. Lewi natychmiast wstał, nie myśląc nawet o karierze, jaką zostawiał.
  • Zawód Lewiego, zbierającego podatki dla okupanta rzymskiego, nigdy nie wzbudzał sympatii wśród ziomków. Tymczasem to właśnie Lewi miał wrażliwe ucho na zmianę, zapowiadanego przez Chrystusa, stosunku do Boga.
  • Niezależnie od okoliczności, zawsze możemy mieć uszy otwarte na wołanie z Góry.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • I wonder how Jesus said the words, 'Follow me.' Like an order, an invitation, a whisper, a definite challenge? However said, it provoked a response.
  • Allow Jesus to address you in your prayer. How do you hear his call to follow him - as a gentle invitation, an urgent word? No matter how it is said, it is always spoken into the space of each person's interior freedom and deepest generosity.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • In calling Matthew to be a disciple, Jesus picked an unlikely man. He was a tax collector, despised by the Jews. Just as a doctor visits the sick, Jesus seeks out those in greatest need. He renews their dignity and their hope. But the really sick are the ‘righteous’ who despise others! Is there a touch of the ‘righteous’ in me? If so I ask to be healed.
  • I have often strayed from your presence, dear Friend of my life, but the homing instinct is strong in me and I long to return to my Father’s house.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus cuts through the carefully constructed assumptions of the Pharisees. What a shock that must have been! Levi, a most unlikely man, despised by the righteous, is the recipient of God’s gracious mercy and forgiveness. Jesus sees his hidden potential and invites him into friendship.
  • Lord, hypocrisy, arrogance and contempt have no place in your table fellowship. Heal my arrogant, despising, and judging heart so that I can sit at table with you.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • In his early ministry Jesus was invited to speak in the synagogue, but quite soon the rulers of the synagogue grew uneasy with him, and he was forced out to speak wherever he could, on the roads and the lakeside. He had been marginalized by his own people, and the marginalized were drawn to him, justifiably unpopular people like tax-collectors.
  • Lord, it is when I feel on the edge that I need you, and you are there for me.
  • Tax collectors were despised bureaucrats who collected taxes on behalf of the Roman occupiers. They were looked upon as traitors. So when the scribes see Jesus eating with such people they are shocked.
  • The scribes and Pharisees regarded themselves as righteous because they carefully observed various customs that had been added to the Law of Moses, the so-called 'traditions of the elders.' When Jesus says that he has come not to call the righteous but sinners, he is referring ironically to the scribes and Pharisees who see obedience to custom as superior to love of God and neighbour.
  • The crowds who listened to Jesus were made up of different kinds of people, many of whom had little in common with each other, some of whom despised others. I pray that Christians may be tolerant of diversity in the way that Jesus was.
  • The sick and those in need usually approach Jesus boldly and directly; the seemly Pharisees approached the disciples. Much as I rely on others, I an reminded always to bring my needs and questions to Jesus, who has all the time in the world for me.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jezus zwraca się do Lewiego dość gwałtownie (w samym środku jego pracy), a Lewi odpowiada z radością. Lewi jest rzeczywiście tak uradowany, że wyprawia w swoim domu ucztę dla Jezusa i jego uczniów. Zaprasza również niektórych swoich przyjaciół. Jak do tej pory wszystko wygląda wspaniale. Problem jednak w tym, że Lewi jest poborcą podatkowym i celnikiem, a jego przyjaciele to również celnicy i inni “grzesznicy”. Wszyscy tacy ludzie byli pogardzani i marginalizowani w społeczeństwie żydowskim, zarówno na gruncie religijnym jak i społecznym. Co zatem Jezus robi w takim towarzystwie? Uczeni w Piśmie wyrażają dużą dezaprobatę wobec tego, co widzą i okazują swoje niezadowolenie wobec Jezusa i Jego uczniów.
  • Ta cała historia prowadzi do uderzającego stwierdzenia, które wieńczy dzisiejszą Ewangelię. Jezus nie przyszedł po to, aby «powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». To sytuacja dalece odległa od tej, w której Jezus by unikał towarzystwa „grzeszników”, przeciwnie – Jezus właśnie tych ludzi szuka. Oni są w największej potrzebie, aby ich uzdrowić. To nauczanie dotyczy również dzisiejszego Kościoła, naszych parafii, miejsc pracy, domów. Jaka jest nasza postawa wobec innych? Czy przyjmujemy i włączamy innych do naszego środowiska? Czy dobrze czulibyśmy się na przyjęciu u Lewiego?

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch