User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 8,5-17

Słowo Boże

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu.

Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby».

Mt 8,5-17
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Ewangelie mówią nam, że Jezus spędzał wiele swego czasu uzdrawiając chorych. Jednak był On kimś więcej, niż jedynie uzdrowicielem odnoszącym wiele sukcesów, za którym podążali ludzie ze względu na jego uzdrawiającą moc. Jego uzdrowienie odbywało się przez współczucie i solidaryzowanie się z innymi: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”. Najlepiej widać to na Kalwarii, ale również w tym, jak przeżywał to w całym swoim życiu.
  • Jezus wypowiada bardzo zaskakujące słowa do rzymskiego setnika: „U nikogo w Izraelu nie znalazłem takiej wiary”. Jezus chwali wyjątkową wiarę poganina. Często pytamy samych siebie, czym naprawdę jest wiara i możemy czasami myśleć, że nasza wiara praktycznie nie istnieje. A co z wiarą osób należących do innych religii lub tych, którzy twierdzą, że są niewierzącymi lub ateistami? Pamiętam, że Jezus powiedział, iż wystarczy, aby moja wiara była jak ziarnko gorczycy, i dziękuję Bogu za ten wspaniały dar.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus' reputation as a healer extends beyond the Jewish community. Here a centurion, an officer in the Roman army, comes to request the healing of his servant. As a military man he is familiar with authority. He recognises that Jesus has authority over evil spirits and over illnesses. Jesus is amazed that a non-Jew should have such strong faith and holds him up as an example. (Here faith is a combination of trust and recognition of Jesus' power).
  • Notice how healings multiply that evening after Jesus has cured Peter's mother-in-law.
  • Bring your infirmities, physical and psychological, before Jesus with faith that he can heal them.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Compassion and respect were prominent in Jesus’ relationships with others. In his ministry of bringing good news and healing, he both took the initiative and responded to requests. He was in contact with people, sometimes giving a gentle touch as part of the healing. Re-echoing the prophets he was the servant bearing our diseases, exercising his ministry to his own people and to gentiles. Healing led people to new relationships and response, such as service or following him (Mark 10:52).
  • Faith provided a meeting point. The centurion from his own life recognised the power of the spoken word. His courageous request was inspired by the conviction that Jesus could cure in this way, that he had the authority to do so. The words he used have been restored to the prominence recently as we say, ‘Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed’. The faith of the centurion meets with the power of Jesus to heal, and all is changed.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Can we capture the style of the centurion, a Roman officer, commander in an occupying force, who with the utmost politeness asks this Jewish teacher for help? His sensitivity (he felt an observant Jew might be reluctant to enter the house of a Gentile) and humility so astonished early Christians that they incorporated his words into the liturgy of the Eucharist: /Lord I am not worthy to receive you under my roof./
  • Lord, I can receive you in Holy Communion day by day. May I welcome you with the same reverence as the Roman, and the same expectation that you will bring healing.
  • Here we see yet another counter-cultural action of Jesus. He offers to go to the house of a Gentile, an action which would make him unclean in the eyes of the disciples and the usual crowd that followed him. Jesus' life and prayer showed him that the narrow definitions of race, gender and holiness were false. One eye went to those who welcomed him, and the other eye looked to whoever might be called the 'outsider'. We may feel like an 'outsider' to God sometimes. That's a particularly rich moment for prayer if we can bring it honestly before God in our prayer.
  • Faith has its results. The centurion's prayer was heard because of a strong faith. Our prayers may be heard in different ways, as all the time we pray in faith that God cares for us and knows us, and grants us what is best. We may ask for something and get something better. No moment of faith or prayer is wasted but brings good in our own lives or in the lives of others.
  • Jesus was not ready for this expression of faith but recognised and appreciated it sign of God at work. I pray that I may be open to detecting signs of faith around me.
  • The centurion displayed a great compassion for his servant. I allow my heart to be moved as I think of those in need. I bring their needs before God.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.» Te słowa setnika ukazują jego pełne zaufanie do Jezusa. Były one też przyczyną wyjątkowej pochwały wiary tego człowieka, który był poganinem. Zastanowię się przez jakiś czas nad tymi słowami.
  • «[Jezus] wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.» Ludzie wyczuwali, że mogą przyprowadzić do Jezusa swoich chorych i przyjść do Niego z własnymi chorobami, aby ich uzdrowił. Ja również chcę podobnie czynić, przyprowadzić bliskich mi chorych i wszystko to, co we mnie potrzebuje uzdrowienia, do stóp Jezusa.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Dzień z życia nadzwyczajnej posługi Jezusa wydobywa na powierzchnię nadzwyczajną wiarę człowieka, który prawdopodobnie nie był nawet Żydem.
  • Czy słyszał wcześniej o Jezusie? Co sprawiło, że zdołał zaufać Jezusowi w tak absolutny sposób – uznać Jego władzę nad paraliżem?
  • Jak to często bywa w Ewangelii, to ludzie z zewnątrz są wzorem najgłębszej wiary w Jezusa.
  • Czy potrafisz zaufać Jezusowi, żeby wziął na siebie twoje słabości i nosił twoje choroby?

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch