User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Łk 1, 57-66. 80

Słowo Boże

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Łk 1, 57-66. 80
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Kiedy rodzicom w starszym wieku rodzi się długo wyczekiwane dziecko, jest to okazja do wielkiej radości. Wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Świętujemy narodziny dziecka obiecanego przez Boga. Oprócz Jezusa i Maryi Jan jest jedyną osobą, w przypadku której świętujemy zarówno narodziny, jak i zakończenie ziemskiego życia. Otrzymuje nowe imię, ponieważ Bóg ma dla niego specjalną misję. Ja również otrzymałem nowe imię – moje imię chrzcielne. Jaka jest moja misja?
  • Jan oznajmił obecność Słowa i wskazywał to Słowo – Jezusa – innym. Jego głoszenie kontrastuje z milczeniem jego ojca, Zachariasza, przed jego narodzinami. Jan głosił odważnie z prorocką mocą. Przygotował się do swej misji na pustkowiu i stał się pomostem między tym co stare i tym, co nowe.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Dziś świętujemy narodzenie Jana Chrzciciela – rzadkie wyróżnienie, które dzieli on z Jezusem i Maryją. Jak wiele postaci Starego Testamentu, które odegrały ważną rolę w historii naszego zbawienia, Jan rodzi się z kobiety w podeszłym wieku, dotkniętej bezpłodnością. Zbawienie okazuje się w całości dziełem Boga. Nasz świat jest zbyt samowystarczalny, by przyznać, że potrzebuje zbawiciela, jednak obecna sytuacja, która wypełnia nasze relacje przemocą i bólem, może zwróci niektórych z nas ku Bogu – w prośbie o zbawienie. Bóg nie zbawi nas bez naszej współpracy, świat został zbawiony, by miał szczęśliwe zakończenie.
  • „Istotnie ręka Pańska była z nim”. Z całą pewnością nie mam tak ważnej misji jak Jan, ale do czegokolwiek zostanę zaproszony, wiem, że Ręka Pańska będzie nade mną. Podziękuję Bogu za Jego potężną obecność w moim życiu i poproszę Go o umocnienie mojej wiary.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The story of the birth of John parallels in many ways that of the birth of Jesus. They both evoke feelings of wonder and amazement. The stories are told to throw light on the question: Who is this child and how does he fit into God's plan for his people?
  • Place yourself imaginatively into this scene where Elizabeth's relatives and neighbours gather to celebrate the naming of the new-born. Look at the persons and observe their actions, listen to what they say, and ponder the meaning of it all.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • No doubt Elizabeth had wanted this birth and prayed for it for many years, instead she had her son in God’s time.
  • I imagine I am one of Elizabeth’s relatives who comes to celebrate John’s birth. I too wonder ‘What will this child become?’ Then I ask myself: ‘What am I becoming?’
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The birth of a long-awaited child to older parents is an occasion of great joy. The unexpected has happened. We celebrate the birth of a promised child. Apart from Jesus and Mary, John is the only person whose birth we celebrate as well as the close of his life. He is given a new name, because God has a special mission for him. I too have a new name, my baptismal name. What is my mission?
  • John announced the presence of the Word and pointed him out to others. His proclamation contrasted with the silence of his father, Zechariah, before his birth. John would speak out courageously in his prophetic way. He prepared for his mission in the wilderness and became a bridge between the old and the new.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • /He is to be called John./ The giving of a name was rightly a serious matter. We grow into our names, identify with them, pick them out on a page and hear them above the chatter of conversation. One day my parents and possibly others were choosing a name for me, wondering. /What then will this child become?/
  • And indeed the hand of the Lord was with me too. Thank you, Lord, for my name, and for the dreams that people invested in me.
  • The neighbours and relatives who gathered around Elizabeth want to do their best, relying on the best of human traditions. Elizabeth had her own insight and spoke her truth.
  • Elizabeth and Zechariah held fast to the message that God had given them and were thus irresistible. This was the household in which John the Baptist grew up. He and Jesus must have heard this story and learned from it. Picture the scene, imagine what they savoured.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Zachariasz stracił mowę z powodu swojego oporu wobec Bożego dzieła: przyjścia na świat swego syna. Tymczasem jego żona, Elżbieta, przyjęła tę radość i brzemię zarazem, które przyszło do niej w tak późnym okresie życia.
  • Zachariasz dowiaduje się, o co chodzi Bogu, który posyła na świat tę dwójkę dzieci: pierwszy ma ogłosić przyjście Zbawiciela, a drugi – ma zbawić swój lud.
  • Św. Łukasz w swojej Ewangelii lubi podkreślać, jak rozprzestrzeniała się Dobra Nowina; głoszenie jej to coś, co charakteryzuje każdego chrześcijanina.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch