User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 7, 21-29

Słowo Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Mt 7, 21-29
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • To wielki finał Kazania na Górze, mocne przypomnienie, że najbardziej liczy się nasze życie wewnętrzne, nasze serce, a nie słowa. Jezus po raz kolejny składa deklarację: jeśli zbuduję swoje życie na Nim, będę w stanie oprzeć się największym problemom i najgwałtowniejszym i burzom. Jakie słowo lub słowa Jezusa uważam za fundament mojego życia? Podziękuję mu za nie i poproszę o Jego pomoc.
  • Ludzie byli zdumieni jego nauką, ponieważ uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Tak samo jest z nami: słowa ludzi o rzeczywistej prawości poruszają nas bardziej, niż piękna retoryka, która nie jest poparta czynem. Pomodlę się o łaskę rozeznawania i czystość serca.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • St. Ignatius wrote: "Love ought to manifest itself more by deeds than by words". This teaching comes close to that offered by Jesus in today's reading.
  • Ponder the two powerful metaphors used by Jesus: the house built on rock and the house built on sand. Where have I built my "house" (= my life) and what kind of foundations does it have? Am I a wise person or a foolish one?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus hits hard at every form of pretence. He has no time for it. Does he see any traces of pretence in me? Do I tell small lies? I ask him to remove my deceptiveness,
  • The humble people begin to discern the source of Jesus’ authority, and see his teachings as a benchmark for their own beliefs and practices. Lord, let you be the rock that supports my faith and my actions, so that I fear neither wind nor flood.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Introductions of guests of honour can be quite revealing of the presenter as well as the guest. Knowing about the person can lead to much information, but knowing the person is quite different as there is a personal quality to it. The message should be shown in action. Jesus showed us the way by living out what he said and taught. How would he introduce me?
  • Buildings need solid foundations. A sandy base is unreliable. The message applies to our faith lives, too, as we seek to engage more fully with Jesus. The word of God is the rock we are to build on. The deeper and more solid the foundation is, the more the house is secure. Knowing the Lord and his word helps us to recognise God’s way and to be open to God’s will for us. It helps us live and speak with conviction as Jesus did.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • You see charismatic preachers who can rouse a whole congregation to wave their arms, pray with tongues and chant in ecstasy. That is a blessing, a gift of God that lifts us out of ourselves. But it is empty and false if our lives do not reflect the Gospel, if we do not hear Jesus’ words and act on them.
  • The word of God is a constant of support and enlightenment in life. Jesus' wisdom is a rock of truth from which we can make decisions and commitments in life. To read slowly the word of God in prayer each day is to place ourselves on that solid footing which will give us both insight and compassion in all we do in our lives.
  • I may sometimes call Jesus, 'Lord'; I remember his telling me that I am not a servant but a friend. I take care that my prayer doesn't become a matter of dutiful routine but is time to be present with my companion.
  • It may be difficult to know if I am doing the will of God but, as I lay my life before God now, I am open to learning more of God’s desire for me. I receive the strength to work with God to change what I need to.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch