User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 5,13-16

Słowo Boże

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Mt 5,13-16
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Sól oczyszcza, przyprawia i konserwuje. Jezus chce, abyśmy przez nasze życie skoncentrowane na Ewangelii, byli w naszych społecznościach wyróżniającą się przyprawą.
  • Kiedy chrześcijanin nie troszczy się o innych, jest po prostu bezwartościowym nicponiem.
  • Powinienem pozwalać Jezusowi, aby Jego przesłanie odbijało się w moich słowach i czynach. Dobro rozpromienia zarówno tego, który daje, jak i tego, który otrzymuje. Staję w obronie praw Bożych „maluczkich’. Pracuję na rzecz świata, w którym panuje dobro, pokój i miłość.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jezus wydaje się ślepo wierzyć w nasze możliwości, nazywa nas solą i światłem świata. Bez naszego świadectwa świat byłby innym miejscem. Tymczasem my zawsze chcemy jak najprędzej uwolnić się od wpływu jakie mają nasze czyny na innych. Jednak życie błogosławieństwami nadaje smak naszemu wspólnemu życiu, natomiast naśladowanie Chrystusa nie jest indywidualnym wyborem, gdyż ma wpływ na innych ludzi.
  • Oddaję chwałę Ojcu Niebieskiemu za świadectwo życia osoby, która mi imponuje. Proszę o łaskę życia, które będzie rzucało światło na ścieżki życia innych ludzi, aby i oni mogli oddawać chwałę Ojcu.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The two metaphors of salt and light can apply to the individual believer and to the Church as a whole. The saltiness of salt points to the need for passion and dynamism at the heart of faith. The brightness of light points to the witness quality of the life of believers. Others are meant to sense the faith that motivates our good works and so be led to praise God. Faith is personal but not private. Is this true for me?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Salt and light add to human experience. When in proper balance, they do not draw attention to themselves but enhance what is already there. Living as a person of faith does not require me always to speak, proclaim and announce; I can bring flavour and enlightenment by my attitude and disposition.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • People do not usually praise a meal for its saltiness and many will miss salt if it is absent. How do I contribute something vital to the world - something which does not draw attention to me but which is needed?
  • We often think of lighting as something decorative, an enhancement of our living spaces. Jesus refers to light more as something that reveals life and truth. I talk to God about the sort of light I am and listen to hear what sort of light God wants me to be.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus uses contrasting metaphors for Christian life, and they apply at different times in each person’s life and in the church’s life. Sometimes we are put in the spotlight, and we have our fifteen minutes of fame: briefly we are the light of the world, and we can pray that when we are in such focus, we may be worthy of our Christian vocation. Most of the time we are more like salt, or leaven, working for good even when unseen. Salt is a less attractive image than light. If there is anything of the exhibitionist in us, this image will discover it.
  • Lord, what do you ask of me, to be light or salt, to shine in public, or to work invisibly? Make me easy in the role you assign me.
  • Each of us is a light for the world because we are enlightened by Jesus, the light of the world. The light within us is not our own, but is a reflection of his light, the light of God. Prayer exposes us to the light, and when we move from the space of prayer into the space of ordinary life, we are more enlightened, in mind and heart. God is light, in him there is no darkness. We are light, though not all is light. The touch of God brings light to more and more of our inner, hidden personality.
  • Goodness shines through and cannot be hidden. The goodness of Jesus came through even in the darkness of the passion, and attracted good people to him. God's gifts to each person are to build up the community and thus glorify God. Anything done in love is done for the glory of God, for selfless love and the glory of God go together.
  • Jesus reminds me that faith is not a wet blanket on the joys of life but brings zest and spark. I ask Jesus to touch my imagination to show me how my faith can bring colour and life to me and to those around me.
  • The salt under foot is wasted; the light under the tub puts itself out. I consider how I might better use my energies for the good of others and for the glory of God.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Bogactwo, siła i kontrola są wysoko cenione w naszym świecie. Jednak Jezus opiera swoje nauczanie o rzecz bardzo małą, by zwrócić uwagę na głębsze wartości. Sól konserwuje jedzenie, a w rękach zręcznego kucharza nadaje potrawom smak. Lecz jej działanie jest ukryte. Jako sól ziemi możemy nadawać smak w życiu innych.
  • Światło nie zmienia pokoju, lecz umożliwia nam zobaczenie tego, co jest wewnątrz. Pozwala nam doceniać to co dobre i piękne, jak również ułatwia ominięcie pułapek. Jesteśmy dziećmi światłości: nasze życie jest oświecone przez Jezusa, Światłość Świata (J 8,12). To światło pomaga nam dostrzec nadzieję chwały, która w nas jest. Możemy więc radować się nawet wśród otaczającej nas ciemności świata.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch