User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Łk 24, 35-48

Słowo Boże

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Łk 24, 35-48
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Łukasz chce potwierdzić, że zmartwychwstały Jezus nie jest duchem. Nadal ma fizyczne ciało, chociaż jest ono przeistoczone. Stąd Łukasz opisuje uczniów nie tylko patrzących ale także dotykających, a Jezusa nie tylko mówiącego ale także jedzącego. Jednak dokładny charakter zmartwychwstałego ciała musi pozostać tajemnicą.
  • “Wy jesteście świadkami tego”. We wszystkich czytaniach związanych ze zmartwychwstaniem, ludzie odzyskują wiarę spotykając Jezusa, jednocześnie stając się świadkami dla innych. A jak ty świadczysz tym wokół ciebie: rodzinie, kolegom z pracy, przyjaciołom.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The disciples received another report of Jesus’ presence and were talking about it yet they were not ready to receive his own message, “Peace be with you". I pray that, in these Easter days, I may not only receive the reports but that I might accept Jesus’ gift of peace in my heart.
  • Jesus sees how downhearted conversation and excited talk can both be distractions. His approach to me is calm, confident and reassuring. He wants to establish me in peace and draw me to life.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus comes as consoler, with words of peace, to the fearful and doubt-filled disciples. Their world had been turned upside down. They were terrified when confronted with the living presence of him whom they knew to be dead. Jesus uses many means to strengthen their fragile faith. He shows his wounds; they can touch him; he eats with them. What ways does he use with me?
  • Lord, you wish me to leave the safety of my private upper room and meet you as you come to me daily in the streets. But first let me be with you in prayer, waiting for the power of your Holy Spirit. Armed with this gift let me go forth to witness to you in word and deed.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The Greeks thought that only the soul survived after death. But Luke emphasises that the risen Jesus is the same as the man who walked our earth. His wounds are still showing. The real Jesus is indeed back with his friends, and doing all he can to help them to believe. Only then can they be ‘witnesses of these things’.
  • The faith of the disciples is based on the fact that Jesus is with them again. But he seems to have forgotten their sins! Now they must forget the wrongdoing of others against themselves. The world would be transformed if we all did this.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus likes to have company at meals, rather than eat alone. Imagine yourself setting out a meal just for yourself and Jesus! His eyes sparkle when he sees what you have prepared. Watch how he blesses you and then the food and drink. How does he put you at your ease? What do you chat about?
  • Some early Christians were tempted to think that the first disciples had only seen a ghost. I too can doubt the reality of the risen Jesus. Do I only believe in the Jesus whom I see on the Cross? I ask for faith to believe that Jesus is truly risen and that now he is always present to me and to the world.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • An ancient tradition, based not on Scripture but on a sense of their bond, is that the risen Jesus must have appeared first to his blessed mother. The old Irish poem addresses her:Queen of all queens, oh wonder of the loveliness of women Heart that has held in check for us the righteous wrath of God, Strong staff of light and fosterer of the Bright Child of heaven, Pray thou for us as we now pray that we may be forgiven.
  • In simple ways like eating a piece of fish, the disciples saw with the eyes of faith. He is showing them in simple ways that it is the same Lord as they knew in earlier days. The Lord of Easter is called the Christ of faith. We are blessed because we believe though we cannot see. Lord, I believe, strengthen my belief.
  • Take this journey in prayer. Walk with the disciples and feel their fear and anxiety and sense of being let down. Feel their hope also that maybe his promise to rise will be fulfilled. What might this bring up in you? The darkness and the light, shared on the journey, hour by hour, with the Lord of light. Walk and listen; let Jesus remind you of the Scripture that brings trust, peace and confidence.
  • In our relationship with Jesus, we too are tempted to think of him as a ghost. But, as he tells the disciples, he has flesh and blood as we do. He knows of what we are made. He shares everything we experience and offers us a share in everything he experiences, including his resurrection.
  • Jesus had told his disciples that, when they gathered in his name, he would be in their midst. His presence brings peace, casts out fear. Do I let him give me his peace? Do I recognise fear as the counter-sign that it is?
  • His resurrection breaks down all barriers, removes all divisions - within us, between us and others, between us and God. His true disciples are ambassadors of reconciliation in every age. Who do I need to be reconciled with? Am I a source of unity or division for others? Do others encounter the power of his resurrection through me?
  • I take some time to listen to Jesus say to me, 'Peace be with you.' He repeats his greeting as he notices my reaction, my hesitations and my doubts.
  • I think of the relationships and situations with which I am concerned and, with Jesus, pray, ‘Peace be with you.’ I imagine them blossoming and being the best they can be. I prepare myself to be a blessing.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Chrystus posyła uczniów słowami „Wy jesteście świadkami tego”. My również jesteśmy posłani, żeby być Jego świadkami przez chrzest i włączenie do wspólnoty Kościoła. Jeśli nie podejmiemy tej misji, świat nie usłyszy chrystusowego przesłania pojednania i przebaczenia.
  • Nasze chrześcijańskie powołanie jest czworakie: słuchać Jego słowa, przyjąć Jego słowo, iść za Jego słowem i szerzyć Jego słowo.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Patrzymy na uczniów, obserwujemy ich strach zmieniający się w radość, kiedy zaczynają rozumieć, że ich Pan jest rzeczywiście obecny pośród nich – w prawdziwym ciele. Spróbuj poczuć emocje uczniów. Czy możesz wczuć się także w emocje Pana?
  • Jezus powtarza „prawo krzyża”, tak jak zrobił to wobec uczniów w drodze do Emaus. Później przykazuje im, by kontynuowali Jego misję. Co czujesz, kiedy słuchasz tych poleceń danych Apostołom?

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch