User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mt 28, 8-15

Słowo Boże

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Mt 28, 8-15
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • U św Mateusza czytamy, że to dwie uczennice Jezusa były pierwszymi, które otrzymały wiadomość od anioła (mówiącego o zmartwychwstaniu Jezusa), były też pierwszymi, które spotkały Go osobiście, a także pierwszymi, które przekazały dobrą wiadomość uczniom.
  • W pozostałej części dzisiejszego czytania dowiadujemy się o próbach tuszowania dobrej nowiny, zaaranżowanych przez arcykapłanów i starszych. Żołnierze będą milczeć dzięki przekupstwie, dalsze łapówki są obiecane aby być pewnym, że namiestnik nie będzie sprawiał problemów. Znany jest nam ten sposób korupcji, prawda? Ale i tak Jezus zmartwychwstał! Alleluja!
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The women left the tomb with joy, interpreting the emptiness positively; having gone to care for the dead, they realised their task was to announce the living. So it was that they were able to meet Jesus and to receive from him a new mission. I pray that I may have the same space in my life – that, by laying aside my own preoccupations, I might be free to proclaim good news.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • When Jesus came in sight, the fear probably disappeared and a joy that would never be lost flooded them. In future difficulties, the joy of this day would remain with the disciples, even at a time of martyrdom and persecution.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Galilee was the backwater of Israel, a rural place where the poor and deprived lived. Yet it is the place where Jesus both began and ended his ministry. It is from here that he sends his disciples forth with the message of the Resurrection. This makes us ponder!
  • Lord, you fill me with confident joy and tell me not to be afraid. Strengthened by encountering you, you send me to the ‘Galilees’ of my world, where you are often disguised in the poor, the deprived, the oppressed. Let me be a witness to you, an agent of hope and encouragement to all whom I meet.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The women ran ‘with fear and great joy’. They had just seen an angel who told them that Jesus was alive. What a jumble of emotions filled them - fear at being deceived and joy in belief. Have I ever felt like that?
  • Jesus’ words are reassuring ‘Do not be afraid’. They would have heard him say those words many times during his ministry. ‘Here I am. It is true. Go tell!’
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • When we wish one another a happy Easter, it is not just three days in an armchair, but deep joy in the knowledge that the best part of us will cheat the grave. Our weary bones, heavy flesh, addled brain, already hold the seeds of that resurrection. We are none of us mortal.
  • The invitation of Jesus is to go to Galilee and there 'they will see him'. It's the same invitation he gives to us. 'Galilee' can be the neighbourhood, the family, the prayer space, the poor and the many moments we find ourselves aware of Jesus' presence. Prayer is one of them; prayer will heighten our awareness of times we met the Lord. Go back in your own memory to when God was close and be grateful. Allow God in prayer tell you to 'go and see'.
  • We find God in the old and familiar places of life, as the apostles found him once again in Galilee. We find him in the memories of past love and the joys of present love. We find him in our tears and laughter, and in the lovely light of a morning sunrise. We can find him so often now, because the risen Lord is not bound by time or place. Alleluia!
  • It has been said that joy is the sure sign of God's presence. The women experience joy at an absence which is an overwhelming presence. When I experience this liberating, creative movement of joy in my own life, I can be sure the Risen Jesus is at work in me.
  • The women had intimations from the empty tomb. Now they catch sight of him, 'coming to meet them'. What do they feel now. Their instinct is to worship him.
  • The women bring the good news of their transforming encounter, the guards bring the bad news that the body of Jesus is gone. The news that Jesus has risen is, in the end, the only news that matters. Am I a light-bringer, a bearer of good news, a reflection of the Resurrection, in the lives of others?
  • I ask God to help me in this Easter season to leave behind what does not lead me to life. I think of how baptism saves me and points me in a new direction.
  • The women were sent, at Jesus' instruction, to tell the disciples where they might meet with him. I listen for the voice of the Lord this Easter so that I may point others to life.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Opowieść o straży i o spisku znajdziemy tylko u Mateusza. Dlaczego tam w ogóle była straż? Choć uczniowie nie pamiętali, jak Jezus im mówił, że zostanie zabity i zmartwychwstanie, Jego wrogowie pamiętali o tym bardzo dobrze. Postawili zatem strażników przy grobie, aby Jego uczniowie nie mogli wykraść ciała i ogłosić Jego zmartwychwstania.
  • Tym, co nadało wiarygodności chrześcijańskiej wersji wydarzeń, nie jest skrupulatna praca historyków czy argumenty teologów, ale fakt, że ci, którzy tę wersję przekazali oraz ci, którzy w nią uwierzyli, byli (i są do dziś) gotowi za nią umrzeć. Świadkowie chrześcijańskiego życia przeżywanego w całej pełni to najlepsza apologia Zmartywchwstania.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch