User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

J 5, 17-30

Słowo Boże

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia.
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

J 5, 17-30
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • W tym enigmatycznym fragmencie tematem jest relacja pomiędzy Jezusem i Jego Ojcem w niebie. Jezus odnosi wszystko w sobie i w swoich wyborach do ich źródła w Ojcu. „Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”. „Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał” (Ojca). Jezus i Jego Ojciec są powiązani ze sobą w każdy możliwy sposób, tak bardzo, że są jednością (J 10,30). Oddaj cześć Jezusowi, a będziesz oddawał cześć również i Ojcu.
  • Zwróć uwagę na to uderzające stwierdzenie: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Bóg jest obecny pośród nas („Emmanuel”), ale nie jest to bierna obecność – samego tylko bycia. Jest to czynna obecność, poprzez którą Bóg jest zaangażowany w dramat naszego życia jako współuczestnik czy też partner.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • When John’s Gospel speaks of “the Jews”, it means those Jews who rejected Jesus – after all he and his disciples were Jews. When Jesus said that the Sabbath was made for man, and when he called God his father, he was challenging his own people with the vision of God: not so much a lawmaker as a loving father to all his children.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • We tend to imagine that God has nothing to do all day! But here we are shown that the Father is working, and the Son is working in harmony with him. They are busy about the saving of the world. They know my particular needs and they work ‘to bring me from death to life’. I take time to thank them.
  • Many members of the Sacred Space community work long hours every day. Because our work helps others, it fits in with the work of God. Our small daily agenda is part of God’s agenda. If it is not, then we need to make a change.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus' conviction came from within and without. His Father, the one in heaven, surrounded him like the air he breathed. His Father's will, seen in sending him for the salvation of the world, was the priority of his life. It is hard to understand the relations of divinity and humanity; but we can enter in prayer into the willingness and hope to do and fulfil the will of God for his people. Prayer is giving time to the big wish - 'thy will be done on earth as it is in heaven'. Our time, silent or verbal, in prayer is our wish that his will be done, and the love of his reign be made visible on earth.
  • Jesus relationship to God was threatening to those who saw God differently. He spoke of God as a loving father with whom he related closely and confidently. I think of the human relationships that have helped me to understand what Jesus meant. I relax in the presence of God who loves me deeply.
  • Such was the unity of the Father and Jesus that the work of one is the work of the other. Jesus trusts me enough to call me into the same closeness. He reminds me that whatever I do I do with him and that what I do to others, I do to him.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Możliwe, że nie jesteśmy skłonni myśleć o Bogu jako o kimś, kto zawsze pracuje. Częściej wyobrażamy go sobie jako kogoś spokojnego, kto po cichu wszystko kontroluje. Ale On zawsze działa. Kierowanie naszym światem jest kolosalnym i skomplikowanym zadaniem.
  • Również Syn Boży był na ziemi bardzo zajęty, ale nigdy nie działał sam. Robił tylko to, co nakazał mu Ojciec. Jest to jeden z powodów, dla których mógł powiedzieć: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (J 10,30). Powinniśmy wszyscy nieustannie zadawać sobie pytanie: „Co Bóg chce, abym czynił?”
  • Stwórca przekazał wszelkie sądzenie swojemu Synowi. To oznacza, że wszystkie słowa, które Jezus wypowiada, nas osądzają. Powinniśmy ich słuchać, przyjmować je głęboko i żyć nimi. One nam pokazują naszą dobroć, albo brak wrażliwości i błądzenie.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch