User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Mk 1,21-28

Słowo Boże

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Mk 1,21-28
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • W pewny momencie swojej historii Naród Wybrany mógł się czuć rzuconym na kolana przez opresję sił, które były mocniejsze niż on. Koniecznym stał się powrót do dawnej potęgi.
  • Chrystus, dzięki swej potędze, zbliżył się do każdego z nas – przez swoje nauczanie, przez wspólnotę wiernych, przez swój Kościół.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • St Mark depicts Jesus as engaged in a war against the cosmic forces of evil. Jesus overcomes the world’s enemy, though in ways different to what we would expect, as shown in the Passion. Do we believe he can do this, when we pray ‘Deliver us from evil’?
  • Here his enemy, the ‘unclean spirit’ clearly recognises him as the Holy One who overcomes what is contrary to God. He is a liberator, and he is hard at work. As disciples, we can shelter behind him, and not become disheartened when evil seems to be triumphant. We can then face with courage local situations which are dehumanising, and bring good news to those who are being down-trodden.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus taught with authority; and the authority came from his person. There we see what it can mean to be fully human: compassionate, fearless, loving, with a passion for justice and awareness of what is in the human heart. It is by watching him and pondering his words and behaviour, that I too will learn what it is to be human.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The teaching of Jesus is straight from his heart, from his relationship with God. I ask God to bless me so that all my words and actions profess my faith.
  • Although I may value the authority given by education, ordination or election, I consider how God's Spirit is given to me so that I, like Jesus, might minister healing and truth.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • In driving out devils Jesus shows that in the reign of God there is no room for oppressive evil forces which weigh down on God’s children. No one should have to live in hell. Jesus is in agony until the end of the world, standing with us against all forms of addiction, exploitation, violence and abuse.
  • I have tasted the bitterness of broken dreams; I have known the deadness of my ways. My devouring needs were the god I adored; I spoke the Lord’s name with an empty heart. But you, Lord, cannot forget me. You bring me to life through the faithfulness of true friends. You heal me through the courage of their generous love.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Jesus speaks the word of God as none had spoken it before. The Rabbis supported their statements with quotes from other authorities. But Jesus needs no human authorities to back his statements. When he speaks, God speaks. Led by the Spirit of God, Jesus confronts and destroys the power of evil.
  • Lord, I am faced with a world filled with violence, greed, hunger and evil. I struggle to believe that you have overcome evil. Help me to see that you are at work in the small signs of love, justice and truth around me.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Demon possession was an accepted fact in New Testament times. Whether I believe in personal demons or not, I am sometimes conscious of being pulled away from God. Holy One of God, when the pull of darker forces disturbs and draws me away from you, be with me and draw me ever closer to you.
  • Jesus, from the start of your ministry you reveal how the gift of power is to be expressed: not in dominance but in healing service. In what way do I exercise my power and authority?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The man with the unclean spirit was in the midst of the people. When life is tidied to remove such people, Jesus may be also put out of sight.
  • The authority of Jesus' teaching was distinctive: his is the authority on which I need to rely.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jezus głosił Ewangelię nie tylko przez to, co mówił, ale bardziej przez to, co czynił. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam osobę, która przemawiała z odwagą i mądrością, która zdumiewała zwykłych ludzi tym, jak daleko sięga jego władza.
  • Przez kilka chwil modlitwy pomyśl i podziwiaj w Jezusie to, co tak zdumiewało ludzi, którzy go spotykali.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Synagogi zaczęły powstawać w pierwszym wieku. Były lokalnymi ośrodkami, w których odbywały się zebrania społeczności, było to też miejsce nauki i kultu. Wiele scen ewangelicznych odbywało się w synagodze. Jezus mógł być pewien, że znajdzie tam słuchaczy. W dzisiejszym fragmencie Marek kładzie akcent na autorytet Jezusa, który buduje go na dwa sposoby.
  • Po pierwsze naucza z autorytetem – swoim własnym autorytetem. To było coś odmiennego od nauczania uczonych w Piśmie, którzy opierali się na tym, co inni powiedzieli lub napisali. Po drugie, Jezus ukazuje, że ma władzę nad duchami nieczystymi. Ma moc, aby się z nimi skonfrontować, uciszyć i wyrzucić z duszy nieszczęsnego człowieka, którą wzięły w posiadanie. Taki egzorcyzm wskazuje na ostateczne zwycięstwo królestwa Bożego nad złem i śmiercią.
  • W starożytnym świecie wiele chorób przypisywano opętaniu przez złego ducha. Jednak nie ma potrzeby, aby zatrzymywać się nad tym problemem, gdy modlimy się dzisiejszą ewangelią.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch