User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Łk 19,45-48

Słowo Boże

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Łk 19,45-48
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jan w swojej Ewangelii umieszcza relację oczyszczenia świątyni na początku publicznej działalności Jezusa. Jednakże Łukasz, oferujący mniej szczegółów, umieszcza to wydarzenie na jej końcu. Pozwala mu to połączyć to wydarzenie ze spiskiem wrogów przeciwko Jezusowi. Łukasz przedstawia stopniowo narastającą atmosferę wrogości, w ostateczności prowadzącą do aresztowania, tortur i śmierci Jezusa.
  • Czy życie chrześcijanina może się obejść bez napięć i konfliktów? Z czego należy oczyścić dzisiejszy kościół?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Temple-goers seem not to have noticed what the hucksters had done to the holy place, as they changed money and sold animals for sacrifice. They were offering a service, like the souvenir shops in Lourdes, the event managers of weddings, and the organisers of First Communion parties and outfits. Commerce tends to grow and grow when it finds a market, so the Temple, the place of prayer, degenerated into a sort of marketplace. Jesus needed to challenge the drift and reassert its holiness. Does it happen in my life, Lord? You desire to dwell in this temple that is my body, but first the pressure to survive, and then the appetite for more money, can so possess me that I find little space for you. Please make my soul a place of prayer.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • Sacred Space makes my poor heart a ‘house of prayer’. God is active there, transforming me, even though I notice the changes only later.
  • In praying Sacred Space, am I ever ‘spellbound’ by what I read?
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • We never think of Jesus losing his temper, yet that is what he did when he entered the temple and saw it set up just like a market place. Anger is not a bad thing as some of us might believe; it is what we do with the anger that can cause pain and upset.
  • Lord help us to turn to you whenever we feel that we are out of control. In situations that upset and hurt us Lord help us to call upon you to be with us and help us do the right thing.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The house I live in can be a house of prayer, a place where God feels welcome and at home. I say to God: ‘Make yourself at home: you’re always welcome!’
  • ‘The people were spellbound by what they heard.’ When I listen to the Word of God or read it for myself I need to do so as if I had never heard it before. It comes to me fresh, original, every day. It’s like bread just taken from the oven, ready to nourish me for the day.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Inactive
  Default
  • The minds of the people are opening as the minds of the officials are closing. They both reacted to the same words and actions. I think of my habitual reactions and ask Jesus to shape them.
  • Jesus calls me to the clarity with which he saw the world. I am made to give glory to God and to shed any way of living that is not worthy of the ‘temple’ that I am.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Kiedy czytasz te słowa Ewangelii, uświadom sobie, co Jezus chce Ci przypomnieć: pragnie spotkać się z tobą w komnacie twego serca – twoim własnym „domu modlitwy”. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, często zagracamy tę przestrzeń mniej ważnymi sprawami, a Jezus musi zrobić porządek i wszystko to stamtąd powyrzucać. To wielki dar – być w bliskim kontakcie z Panem i starać się współpracować z Nim w tym, żeby zrobić miejsce na to, co w naszym życiu rzeczywiście ma znaczenie.
 • Kilka myśli na temat dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego

  Active
  Default
  • Jakże uderzający był dla Jezusa kontrast pomiędzy ideałem a rzeczywistością: dom Boży stał się po prostu okazją do handlu, a potrzeby głodnych były ignorowane przez władze zajęte swoimi własnymi planami. Jeśli będę musiał stawić czoła codziennym napięciom pomiędzy ideałami a doświadczeniem, pomodlę się o to, bym nie stał się cyniczny, lecz stanął przy Jezusie, pamiętając o tym, czego pragnie Bóg.
  • Choć Jezus widział zawarte w niej sprzeczności, wybrał Świątynię Jerozolimską jako miejsce, do którego poszedł nauczać. Poproszę Jezusa, żeby pomógł mi dawać świadectwo o Dobrej Nowinie wszędzie tam, gdzie jestem – nawet jeśli mam poczucie, że jest to miejsce dalekie od ideału.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch