User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Witaj! Zapraszamy cię byś stworzył/a Świętą Przestrzeń w twoim dniu, modląc się tu i teraz, odwiedzając naszą stronę, za pomocą fragmentów Pisma Świętego wybranego na kazdy dzień oraz proponowanych pomocy i wskazówek.

Rozpocznij modlitwę »

Inspiracja do refleksji i modlitwy na ten tydzień

Jak możemy rozwinąć w sobie większą zdolność do dostrzegania piękna tego świata i do doszukiwania się sensu w naszych doświadczeniach? Odpowiedź jest prosta: zastanawiając się nad nimi, zastanawiając się nad wspomnieniami oraz rozważając na ile taka praktyka pozwala nam spojrzeć na świat w zupełnie nowy sposób. Możemy też wyciągnąć naukę z doświadczenia Gerarda Manleya Hopkinsa, który napisał list do przyjaciela opisując swoją refleksję. Pewnego dnia pod koniec lata łowił on ryby w rzece Elwy w Walii, rozkoszując się cudownym popołudniem. Gdy wracał do domu, spojrzał na chmury i wzgórza, a jego serce zabiło szybciej na widok otaczającego go piękna. W tej szczególnej chwili świat stał się odbiciem oblicza Boga. We wzgórzach dostrzegł Atlasa – postać z greckiej mitologii – tego, który dźwigał Ziemię na swoich barkach. Te wzgórza zawsze tam były, ale nigdy wcześniej nie dostrzegł ich majestatyczności. Jego kluczowym spostrzeżeniem, gdy rozejrzał się dookoła, było to, że tak łatwo można nie dostrzec otaczającego nas piękna:

W lazurze wzgórz pochyłych wszechwładny cień Jego ramienia
Nabrzmiewa – jak ogier ogromny, jak bławatek błękitny i błogi!
To wszystko było tu, było, i tylko ludzkiego spojrzenia
Pragnęło.
(przekład Stanisław Barańczak)

Spontaniczne zdziwienie Hopkinsa było możliwe dzięki jego chęci bycia tu i teraz, bycia otwartym na przeżywanie spaceru do domu po spokojnym popołudniowym łowieniu ryb. Zdaje on sobie sprawę, że piękno wokół nas istnieje, ale nie dostrzegamy go zbyt często.

—Z Living Against the Grain Tima Muldoon

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa

Reflecting

In touch