User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Witaj! Zapraszamy cię byś stworzył/a Świętą Przestrzeń w twoim dniu, modląc się tu i teraz, odwiedzając naszą stronę, za pomocą fragmentów Pisma Świętego wybranego na kazdy dzień oraz proponowanych pomocy i wskazówek.

Rozpocznij modlitwę »

Inspiracja do refleksji i modlitwy na ten tydzień

Każdy chrześcijanin może stać się świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Jego lub jej świadectwo jest tym bardziej wiarygodne, im bardziej jaśnieje poprzez życie przeżywane według Ewangelii, w radości, odwadze, delikatności, umiłowaniu pokoju, w miłosierdziu. Natomiast jeśli chrześcijanin chce żyć łatwo, w próżności i egoiźmie, jeśli on lub ona stają się głusi i ślepi na pytanie o ’zmartwychwstanie’ wielu braci i sióstr, to jak ta osoba głosi żyjącego Jezusa? Jak chrześcijanin może głosić wyzwalającą moc żyjącego Jezusa i jego nieskończoną czułość?

Słuchaj Jezusa. On jest Zbawicielem, naśladuj Go. Słuchanie Jezusa faktycznie pociąga za sobą wejście w logikę jego Misterium Paschalnego, podążanie z Nim w celu uczynienia z siebie daru miłości dla innych, w uległym posłuszeństwie woli Boga, w postawie wewnętrznej wolności i oderwaniu się od rzeczy ziemskich. Innymi słowy trzeba być gotowym stracić życie (por. Mk 8, 35), w poddaniu, aby wszyscy byli zbawieni. W taki sposób spotkamy się w wiecznej szczęśliwości. 
Ścieżka prowadząca do Jezusa zawsze wiedzie nas do szczęścia - nie zapominaj tego! Droga Jezusa zawsze wiedzie do szczęścia. Zawsze będzie krzyż, próby w czasie drogi, ale ostatecznie podążamy do szczęścia. Jezus nas nie zwodzi, obiecał nam szczęście i ofiaruje je nam, jeśli podążamy Jego drogami.

- zaczerpnięte z „Embracing the way of Jesus” Papieża Franciszka.

Więcej Świętej Przestrzeni

Modlitwa